Uzņemšana 2023./2024.m.g.

Mēs priecājamies un novērtējam, ka vēlies mācīties Saldus tehnikumā un apgūt šeit savu nākotnes profesiju!

Ar tehnikuma piedāvātajām izglītības programmām varat iepazīties šeit.

Uzņemšana jaunajam 2023./2024. mācību gadam Saldus tehnikumā no 2023. gada 19. jūnija līdz 15. augustam.

 

Personas uzņemšanas Saldus tehnikumā notiek konkursa kārtībā, iesniedzot šādus dokumentus:

– Iesniegumu Saldus tehnikuma direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un kvalifikāciju (Uzņemšanas iesniegums  PDF formātā) (Uzņemšanas iesniegums WORD formātā)

– Pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu;

– Sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;

– Izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei;

– Ja attiecināms, iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina personas ar speciālajām vajadzībām, bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot dokumentu oriģinālu;

– Divas fotogrāfijas (3×4 cm)

– Sekmju izrakstu par apgūto programmas daļu un/vai apliecību par konkrētā moduļa apguvi personai, kura izvēlētajā izglītības programmā vēlas turpināt mācības Saldus tehnikumā, pārnākot no citas profesionālās izglītības iestādes;

– Piekrišanu personas datu apstrādei (veidlapa PDF formātā) ( veidlapa WORD formātā)

Personīgi iesniedzot dokumentus, nepieciešams uzrādīt pases vai personas apliecības (eID) kartes oriģinālu.

 

Dokumentus  var iesniegt klātienē, Saldū, Kalnsētas ielā 24, no 2023. gada 19. jūnija līdz 2023. gada 15. augustam darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00

Papildus informācija Saldus tehnikuma iekšējos noteikumos “Izglītojamo uzņemšanas kārtība” un Ministru kabineta 2023. gada 2. maija noteikumos Nr. 220Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no tām”.

Informācija par izvēles un obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem šeit.