Uzņemšana 2022./2023.m.g.

Mēs priecājamies un novērtējam, ka vēlies mācīties Saldus tehnikumā un apgūt šeit savu nākotnes profesiju!

Ar tehnikuma piedāvātajām izglītības programmām varat iepazīties šeit.

Uzņemšana jaunajam 2022./2023. mācību gadam Saldus tehnikumā ilgs līdz 19.augustam.

Personas uzņemšanas Saldus tehnikumā notiek konkursa kārtībā, iesniedzot šādus dokumentus:

– Iesniegumu Saldus tehnikuma direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un kvalifikāciju (Uzņemšanas iesniegums  PDF formātā) (Uzņemšanas iesniegums WORD formātā)

– Pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu;

– Sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;

– Medicīnas izziņas oriģinālu (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u))

– Ja attiecināms, iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina personas ar speciālajām vajadzībām, bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot dokumentu oriģinālu;

– Divas fotogrāfijas (3×4 cm)

– Sekmju izrakstu par apgūto programmas daļu un/vai apliecību par konkrētā moduļa apguvi personai, kura izvēlētajā izglītības programmā vēlas turpināt mācības Saldus tehnikumā, pārnākot no citas profesionālās izglītības iestādes;

– Piekrišanu personas datu apstrādei (veidlapa PDF formātā) ( veidlapa WORD formātā)

Personīgi iesniedzot dokumentus, nepieciešams uzrādīt pases vai personas apliecības (eID) kartes oriģinālu.

Dokumentus  var iesniegt:

– klātienē, Saldū, Kalnsētas ielā 24;

– elektroniski parakstītu iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu , pievienojot pielikumā visus nepieciešamos uzņemšanas dokumentus;

– sūtot pa pastu, norādot adresi: Saldus tehnikums, Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus novads, LV-3801 (ar norādi: Uzņemšanas komisijai)

Sīkāka informācija par uzņemšanu Saldus tehnikuma noteikumos Izglītojamo uzņemšanas kārtība