Jauniešu garantija

Informācija par Jauniešu garantijas programmām un uzņemšanas nosacījumiem

Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2);