Uzņemšana

Aktuālā informācija par uzņemšanu

Informācija par izglītojamo uzņemšanu Saldus tehnikumā 2018./2019. māc. g.

(uzņemšana šim mācību gadam ir noslēgusies)

Uzņemšanas noteikumi

Izglītojamo uzņemšanas kārtības noteikumi.

Jauniešu garantija

Informācija par jauniešu garantijas programmām un uzņemšanas nosacījumiem.