Profesijas

Uzņemšana 2023./2024. m.g.

Informācija par skolēnu uzņemšanu 2022./2023. m.g.

Ar pamatskolas izglītību

Informācija par Saldus tehnikumā apgūstamajām profesijām, kuras var apgūt pēc pamatizglītības iegūšanas.