Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi

Izglītojamo uzņemšanas kārtības noteikumi.

Pieteikšanās 2021./2022. m.g.

Pieteikuma veidlapa mācībām Saldus tehnikumā 2021./2022. m.g.

Profesiju apraksti

Informācija par Saldus tehnikumā apgūstamajām profesijām, kuras var apgūt pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanas.

Jauniešu garantija

Informācija par jauniešu garantijas programmām un uzņemšanas nosacījumiem.