Uzņemšana

Aktuālā informācija par uzņemšanu

Informācija par uzņemšanu 2019./2020. mācību gadam.

Uzņemšanas noteikumi

Izglītojamo uzņemšanas kārtības noteikumi.

Jauniešu garantija

Informācija par jauniešu garantijas programmām un uzņemšanas nosacījumiem.