Vēsture

Saldus tehnikuma pirmsākumi meklējami jau 20. gadsimta 20. gados, kad Latvijā tiek veidotas jaunas lauksaimniecības mācību iestādes.

Ar 1922. gadu Kalnmuižā barona Georga fon der Rekes dzimtas īpašumā savu vēsturi sāk rakstīt Saldus divgadīgā lauksaimniecības skola (pamatojums 1920. gada 17. septembra Satversmes sapulces likums).

Muižas ēka, kurā atrodas Saldus tehnikums, celta 19. gs. 70. gados (1870 – 1874), tajā atsevišķās vietās saglabājusies sākotnējā interjera apdare.

Muižas pirmais īpašnieks barons Georgs fon der Reke (1825 – 1900) to mantojumā atstāj dēlam baronam Frīdriham fon der Reke (1855-1929), kurš Kalnmuižā saimnieko līdz neatkarīgās Latvijas sākumam.

Vietas sākotnējais nosaukums Berghof, vēlāk Kalnmuiža, tagad Kalnsētas.

Pie muižas 19. gs. beigās izveidotais parks apskatāms vēl šodien.

1945. gadā lopkopības skola tiek pārveidota par lopkopības tehnikumu.

Laikā no 1945. gada līdz 2016. gadam skolas nosaukums mainījies 12 reižu.

Par divgadīgās lauksaimniecības skolas pirmo pārzini strādājis Voldemārs Brauns (1894 – 1960), viņa jaunākais dēls Uldis Brauns ir Saldus agrovettehnikuma veterinārijas specialitātes 1953. gada absolvents, tagad Latvijā pazīstams dokumentālo filmu režisors-operators.

Saldus lopkopības skolas pirmais direktors Jūlijs Pētersons skolu vada vienu gadu (01.09.1945 – 01.10.1946).

44 gadus (03.10.1972-01.07.2016) skolu vada direktors Ojārs Garoza.

Kopš 2016. gada 3. oktobra skolas direktore ir Iveta Bērziņa.

2016. gadā izglītības iestādei tiek piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Izglītības iestādes popularitāte sabiedrībā aug, jo tiek piedāvātas jaunas, aktuālas un inovatīvas izglītības programmas.