2012. gads

Siltums vairs neizplūst gaisā

Otrdiena, 11. decembris, 2012. TAMĀRA KĻAVIŅA,  „Saldus Zeme”

DIENESTA VIESNĪCAS ĒKAS tagad ir glītas un pat zems siltumpadeves režīms ļauj nodrošināt siltas telpas.

FOTO — ULDIS PŪCE

Saldus Profesionālajā vidusskolā beidzies nozīmīgs projekts — nosiltinātas un sakārtotas trīs ēkas: zēnu un meiteņu dienesta viesnīcas un Profesionālās vidusskolas apsaimniekotā sporta kompleksa daļa.

Tādēļ var sacīt, ka tagad visas skolas ikdienā izmantotās ēkas vismaz no ārpuses renovētas atbilst mūsdienu prasībām. Trīs ēku siltināšanai izmantots Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsts, un skolas projektu vadītājs Aivars Ozols atzīst, ka šis bijis sen iecerēts, taču diezgan sarežģīts darbs.

Projekts Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcas ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (projekta Nr. KPFI-5/62) tika rakstīts 2010. gadā, bet līdz tā uzsākšanai un arī pabeigšanai šogad daudz kas mainījās. Divreiz nācās rīkot iepirkuma konkursu, jo pirmoreiz neviena pretendenta piedāvājums neiekļāvās plānotajā finansējumā. Projektu un tehnisko dokumentāciju pārstrādāja, lai izmaksas būtu mazākas. 2012. gada vasarā konkurss noslēdzās ar vienīgā pretendenta SIA Az-Inter uzvaru. Arī šoreiz projekta naudas būtu bijis par maz, bet skolas vadībai izdevās pārliecināt Izglītības un zinātnes ministriju piešķirt papildu finansējumu — 109 436 latus būvniecībai.

Pirmoreiz skolai nācās rīkot zaļo iepirkumu — paredzot būvniecībā izmantot tikai videi draudzīgus materiālus, vidi saudzējošu un taupošu celtnieku darbu ar zemu elektrības un dabas resursu patēriņu, ar zemu trokšņu līmeni. Būvnieki sāka strādāt jūlijā un līdz 1. decembrim darbus pabeidza. Sporta nama daļas renovēšanai un dienesta viesnīcas ēku siltināšanai izlietoti 501 320 latu.

Pēc projekta īstenošanas paredzēts, ka ar 51,18 kilovatstundu enerģijas uz kvadrātmetru telpās jānodrošina +18 grādu siltums. Tas gadā ļautu samazināt oglekļa dioksīda izmešu emisiju par vismaz 154 tonnām pa visām trim ēkām. Šie rādītāji tuvojas zema patēriņa ēkas enerģijas daudzumam. Tie skolai būs jāsasniedz nākamajos piecos gados.

Ja konstatēs neatbilstību, trūkumu novēršanai būs viens gads. Prasības ir ļoti augstas, tās var sasniegt, tikai būtiski samazinot siltuma zudumus, un tāda ir šī projekta būtība. Pirms būvdarbu sākšanas vairākkārt ēkām tika veikts energoaudits. Tas ļāva novērtēt situāciju, un, pamatojoties uz energoaudita rezultātiem, izstrādāja ēku siltināšanas tehnisko dokumentāciju. Projekta īstenošanas gaitā tika veikts gaisa caurlaidības tests, lai varētu kontrolēt darbu kvalitāti būvniecības laikā.

Šogad sporta kompleksā ielikti dubultpakešu logi, tur ir 15 centimetru siltinājums sienām un 25 centimetru biezs jumtam, 10 centimetru — pamatiem. Tagad pat ar vismazāko siltumpadeves režīmu telpas ir siltas. Sporta kompleksā iebūvēta tāda ventilācijas sistēma, ka izvadāmā gaisa siltumu atkārtoti var izmantot siltuma nodrošināšanai telpās. Ir arī pārveidots siltummezgs, un siltumpadevi atbilstoši vajadzībām var regulēt attālināti, internetā. Tagad pat negribas atcerēties sporta kompleksu pirms rekonstrukcijas — ar iztrupējušiem logiem, aukstu un drēgnu.

Dienesta viesnīcas abām ēkām nosiltināti pamati, sienas, jumts, nomainīta daļa logu. Abās ēkās visās telpās kvēlspuldzes nomainītas pret ekonomiskajām, lai atbilstoši energoaudita ieteikumiem samazinātu elektroenerģijas patēriņu. Ja būs vēl kāds šīs pašas programmas projektu konkurss, skola noteikti piedalītos, lai sakārtotu ventilāciju dienesta viesnīcās, jo tās neesamība apgrūtina sasniegt plānotos siltumenerģijas patēriņa rādītājus.

Pirmie projekta īstenošanas rezultāti būs aprēķināmi šīs ziemas apkures sezonas beigās, kad saskaitīs siltumpiegādes rēķinus un salīdzinās ar iepriekšējām sezonām. Tā kā notikušas tik lielas izmaiņas, skolā rīko informatīvās dienas, lai ne tikai projekta īstenošanā iesaistītie skolas darbinieki, bet arī jaunieši izprastu siltināšanas būtību un uzzinātu par šādu ēku pareizu izmantošanu, ugunsdrošību un citiem jautājumiem.

Veicot tik būtiskus uzlabojumus, jau redzami rezultāti. Dienesta viesnīcas skolotājs Uldis Graudiņš par izmaiņām pēc siltināšanas saka: “No ārpuses šīs trīs ēkas ir kļuvušas skaistākas, bet galvenais — telpās ir patīkams siltums.”

Projekts “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Nr. KPFI-5/62

Mājas lapa www.spv.edu.lv

04.07.2012

Saldus Profesionālā vidusskola pamatojoties uz atklātais iepirkumu konkurss„Dienesta viesnīcas korpusa Kalnsētas ielā 20, dienesta viesnīcas korpusa Kalnsētas ielā 22 un Sporta nama Kalnsētas ielā 32 vienkāršotā renovācija” Nr. Saldus PV 2012/1 KPFI  ir noslēgusi līgumu ar SIA „AZ-Inter” par vienkāršotās renovācijas darbu veikšanu.

Tuvāka informācija – Aivars Ozols, projekta vadītājs, Tel: 63824291

Projekts “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Nr. KPFI-5/62

Mājas lapa www.spv.edu.lv

29.06.2012

Saldus Profesionālajā vidusskolā ir noslēdzies atkārtotais atklātais iepirkumu konkurss„Dienesta viesnīcas korpusa Kalnsētas ielā 20, dienesta viesnīcas korpusa Kalnsētas ielā 22 un Sporta nama Kalnsētas ielā 32 vienkāršotā renovācija” Nr. Saldus PV 2012/1 KPFI. Par konkursa uzvarētāju atzīts SIA „AZ-Inter”, kas jau šajā vasarā uzsāks siltināšanas darbus skolas divām dienesta viesnīcām un sporta nama daļai.

Tuvāka informācija – Aivars Ozols, projekta vadītājs, Tel: 63824291

Projekts “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Nr. KPFI-5/62

Mājas lapa www.spv.edu.lv

21.03.2012

Saldus Profesionālā vidusskola 21.02.2012. ir izsludinājusi atkārtotu atklāto iepirkumu konkursu „Dienesta viesnīcas korpusa Kalnsētas ielā 20, dienesta viesnīcas korpusa Kalnsētas ielā 22 un Sporta nama Kalnsētas ielā 32 vienkāršotā renovācija” Nr. Saldus PV 2012/1 KPFI. 15.03.2012. tika papildināts nolikums. Kontaktpersona šim iepirkumam ir skolas saimnieks Edgars Ūpis. Ar nolikumu un papildus dokumentiem lūdzam iepazīties skolas mājas lapā www.spv.edu.lv , neskaidrību gadījumā zvanot E.Ūpim (mob.nr.29498050).

Tuvāka informācija – Aivars Ozols, projekta vadītājs, Tel: 63824291

Projekts “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Nr. KPFI-5/62

Mājas lapa www.spv.edu.lv