KPFI

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu.

Skola īsteno projektu „Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, kura gaitā 2012.gadā tika nosiltinātas skolas dienesta viesnīcas, kā arī sporta nama daļa.

2014. gads

2012. gads

2011. gads