Leonardo da Vinci

Saldus profesionālā vidusskola ir uzsākusi realizēt projektus 2013-1-LV1-LEO01-05170 un 2012-1-LV1-LEO01-03446 „Saldus Profesionālās vidusskolas audzēkņu mobilitāte ārzemēs”. Skatīt vairāk

Saldus Profesionālās vidusskolas 4.kursu audzēkņiem pēc skolas beigšanas ir iespēja turpināt mācības Eiropas klasei Francijā, Lavalā. Tuvāka informācija pie projektu vadītāja Aivara Ozola.

Vocational training CFA3villes

dossier inscription 2013 2014 

Exemple Lettre d’intention Saldus 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE EIROPĀ

 

2012./2013. mācību gadā visu izglītības programmu 4.kursu audzēkņiem iespēja pieteikties Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projektam, lai daļu kvalifikācijas prakses pavadītu kādā no Saldus Profesionālās vidusskolas sadarbības partneru iestādēm Eiropā.

Prakses aptuvenais norises laiks – 2013. gada pavasaris.

Projekts nodrošina:

― Ceļa izdevumu segšanu uz/no prakses valsts;

― Ar uzturēšanos valstī saistīto izdevumu segšanu (rokas nauda, veselības un civiltiesiskā apdrošināšana, maksa par dzīvesvietas īri);

― Sagatavošanu praksei;

― Valodas pamatu apguve.

Ārzemju prakses dalībnieku atlases kritēriji:

― Sekmība;

― Ārzemju partneru prasībām atbilstošas svešvalodu zināšanas (pārsvarā angļu valoda);

― Laba praktiskā sagatavotība specialitātē un apzinīgs darbs iepriekšējās praksēs;

― Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

― Spēja komunicēt un pastāvīgi pieņemt lēmumus.

Lai pieteiktos praksēm līdz 28.12.2012. jāiesniedz:

― Motivācijas vēstuli angļu valodā ar detalizētu pamatojumu, kāpēc tieši Tevi ir jāizvēlas dalībai praksē;

― Motivācijas vēstulē jāiekļauj konkursa atlases kritērijos minēto nosacījumu izklāsts, telefona numurs, e-pasta adrese, kas regulāri tiek pārbaudīta un viss cits, kas ir pieminēšanas vērts;

― Motivācijas vēstule ir jāiesniedz līdz š.g. 28.decembrim elektroniski nosūtot uz adresi  ;

― CV angļu valodā .

Janvārī visus potenciālos dalībniekus aicināsim uz jaukām pārrunām, kurās katrs varēs parādīt sevi no labākās puses un pārliecināt, ka tieši Tu esi tas, kam jādod iespēja iziet starptautisku praksi!!!

Tuvāka informācija par praksēm ārzemēs pie projektu vadītāja Aivara Ozola vai projektu vadītāja asistentes Aiva Apša-Ķīšeniece.