ERAF

Publicitātes


Skola ar fonda līdzfinansējumu piedalās aktivitātē  Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ar projektu „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām „Būvniecība”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”. Projektā noslēgusies celtniecības fāze, kuras laikā restaurētas 2 skolas ēkas un uzcelta multifunkcionālā halle praktiskajām nodarbībām. Projektā vēl paredzēts iepirkt aprīkojumu visām projektā iesaistītajām izglītības programmām.

 

Saldus Profesionālā vidusskolā šā gada 31. maijā noslēdzās projekts ERAF 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”. Projekta nosaukums “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”, projekts .Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0./10/IPIA/VIAA/009. Projekts izpildīts pilnībā atbilstoši noslēgtajam līgumam, apgūti  1901646,83 EUR, kur ERAF finansēta daļa ir 1875027,95 EUR, līdzfinansējums 266231,15 EUR.

Projekta mērķis ir profesionālās izglītības programmu „ Būvniecība”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana, lai veicinātu Saldus Profesionālajā vidusskolas profesionālās izglītības programmu atbilstību darba tirgus prasībām. Mērķis sasniegts infrastruktūra uzlabota par 545063,77 EUR visām trim projektā atbalstāmajām izglītības programmām „Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesnīcu pakalpojumi”. Iekārtas un aprīkojums projektā iegādāts par 213430,77EUR. Informāciju tehnoloģijām bija atvēlēti un apgūti 269026,64 EUR un mēbeles iegādātas par 62606,36 EUR.

Projektā veikta celtniecības darbi par 1283907,04 EUR.  Rekonstruētas ēkas Kalnsētas 24 par 535836,45 EUR, Kalnsētas 16 par 197301,10 EUR un jauna angāra būvniecība Kalnsētas 27 par 550769,49 EUR. Projekta ietvaros minētie objekti tika aprīkoti ar mācību iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām, tai skaitā ar informācijas tehnoloģijām.

Skola ar šo projektu pilnveidoja un izveidoja mācību bāzi izglītības programma „Būvniecība” ceļu būvtehniķiem, izveidoja 2 mācību klases, laboratoriju, mācību darbnīcas ar poligonu. Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums laboratorijai par 34011 EUR, ģeodēzijas instrumenti par 18829 EUR, zāliena kopšanas tehniku par 5122 EUR, instrumenti un iekārtas par 14193 EUR. Būvtehniķi projektā ir saņēmuši modernu aprīkojumu sausās būves apmācībai  par 61309 EUR. Izveidota datorizēta mācību klase.

Pilnveidota un izveidota mācību bāze izglītības programma „Viesnīcu pakalpojumi”. Viesnīcas aprīkojums, iekārtas un piederumi iegādāti un uzstādīti par 8758 EUR,  iegādāta viesnīcu  datorprogramma viesnīcas darbības plānošanai un organizēšanai, izveidota recepcija, mācību numuri. Izveidots bārzinības kabinets ar virtuvi un noliktavu ar aprīkojumu bārzinībām par 41215 EUR. Projektā iegādāts bāru un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzskaitei mācību datorprogrammas. Izveidota datorizēta mācību klase.

Izglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana” projektā ir saņēmusi jaunas multifunkcionālas mācību darbnīcas ar modernu aprīkojumu. Izveidota datorizēta mācību klase.

Projekta ietvaros izveidota moderna bibliotēka jaunās telpās.  Lasītava 40 vietām un 20 datorvietas. Projektā skola izveidoja videokonferenču klasi ar 50 vietām.

Fizikas kabinets aprīkots ar modernu aprīkojumu par 24940 EUR un interaktīvo tāfeli. Matemātikas kabinets aprīkots ar modernu aprīkojumu, tai skaitā ar interaktīvo tāfeli.

Projektā izpildīti visi nosacījumi, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti: plāksnes telpās, preses relīzes, informēšana masu medijos, lielformāta informācijas stendi. Sabiedrība informēta ar 2 obligātajiem rakstiem laikrakstā „Saldus Zeme”. Avīzē ir bijuši daudz vairāk rakstu par ERAF projekta realizāciju. Informācija skolas mājas lapā.

Projektā ieguldītie līdzekļi dod visus priekšnosacījumus, lai izpildītu arī projekta vispārīgo mērķi, profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanu Saldus novada un Kurzemes plānošanas reģiona darba tirgus vajadzībām.

Rekonstruētā ēka Kalnsētas 24
Rekonstruētā ēka Kalnsētas 24


Saldus Profesionālā vidusskolā beigusies būvniecība projekta “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”,”Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”, proj.nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0./10/IPIA/VIAA/009. Visas trīs ēkas pieņemtas ekspluatācijā 2012.gada 29.oktobrī ar Saldus Novada būvvaldes aktu.

Multifunkcionālā halle praktiskajām nodarbībām IP “Kokizstrādājumu izgatavošana” un IP “Būvniecība”

Mācību telpu renovācija un izbūve Kalnsētas ielā 24 un Kalnsētas ielā 16

Projekta komanda – skolas projekta vadības grupa, autoruzraugi, būvuzraugi, būvnieku pārstāvji

 

Skolā redzamas lielas pārmaiņas

Ceturtdiena, 20. dec., 2012. TAMĀRA KĻAVIŅA, pārpublicēts no „Saldus Zeme”

 

 

 

 

 

 

MULTIFUNKCIONĀLAJĀ HALLĒ mācās 2.b kursa kokizstrādājumu izgatavotāji (no kreisās) Sandijs Vežuks, Guntis Zaļkalns, Raitis Šmuikšis un Mārtiņš Sležis

FOTO — ULDIS PŪCE

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīts projekts ļāvis Saldus Profesionālajai vidusskolai iegūt daudzas jaunas un arī atjaunotas mācību telpas.

ERAF projektā “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi”” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā” (Nr. 2010/0135/3DP/ 3.1.1.1.0./10IPIA/VIAA/009) plānotais uzbūvēts laikus, un darbs paveikts labi. Būtiskas izmaiņas piedzīvojusi gan skolas galvenā, gan otra mācību ēka, bet šķūņa vietā uzbūvēts jauns multifunkcionāls angārs.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,33 miljoni latu.

Galvenajā ēkā rekonstruēts gandrīz 400 kvadrātmetru pirmajā stāvā un 700 kvadrātmetru bēniņos, ko agrāk izmantoja tikai daļēji. Tagad bēniņos ir jaunas telpas bibliotēkai, videokonferenču zālei, divas mācību klases un palīgtelpas. Šīs pārbūves dēļ ieguvēji ir viesnīcu pakalpojumu, kokizstrādājumu izgatavošanas, būvtehniķu izglītības programmas skolēni. Projekta gaitā arī sakārtots ēkas jumts, kas pirms tam bija kritiski slikts.

Lejasstāvā gadus 20 telpas izmantoja tikai daļēji, nu tur ir bārzinību klase, mācību virtuve, laboratorijas ceļu būvtehniķiem, sakārtota skolas garderobe. Lai skolā būtu ērti pārvietoties cilvēkiem ar invaliditāti, vides pieejamības uzlabošanai ierīkots lifts, divos stāvos ir šādiem cilvēkiem no jauna izveidotas tualetes. Skolā izvietotas videonovērošanas kameras, sakārtots āra apgaismojums. Skolas galvenās ēkas izgaismošanai izmanto energotaupošas LED spuldzes.

Ļoti mainījusies arī otra mācību ēka Kalnsētas ielā 16, kur agrāk pirmajā stāvā bija dzīvokļi. Pēc rekonstrukcijas tur iekārtotas klases ceļu būvtehniķiem, paplašināts un labiekārtots fizikas kabinets, tagad šīm mācību telpām organizē iepirkumu aprīkojumam. Ēkai uzģērbts 10 centimetru biezs siltinājums, ierīkota jauna ventilācijas sistēma, nomainīts jumta segums, pievilkts optiskais kabelis, tāpat kā galvenajai ēkai atbilstoši prasībām sakārtotas ugunsdrošības sistēmas.

Jaunā 741 kvadrātmetra plašā multifunkcionālā mācību darbnīca paredzēta topošo būvgaldnieku, ceļu būvtehniķu un būvtehniķu praktiskām nodarbībām. Lielam skolēnu skaitam vienlaikus pat tik plašs angārs tomēr būtu par šauru, tādēļ nodarbības tajā plānotas tā, lai telpa nebūtu pārpildīta.

Patlaban visaktuālākais jautājums ir aprīkojuma iegāde. 2013. gadā jābeidzas tā iepirkumam par vairāk nekā 296 tūkstošiem latu. Informācijas tehnoloģiju un mēbeļu iepirkums notiek galvenokārt elektroniskajā katalogā, bet to, kā nav katalogā, pirks konkursa veidā. Dažādu no skolas neatkarīgu šķēršļu dēļ šis process nenotiek tik raiti, kā projekta īstenotāji vēlētos. Skolai nācies lūgt iepirkuma pagarinājumu līdz nākamā gada 1. jūnijam. Jebkuras projekta izmaiņas jāsaskaņo ar projekta pārraudzības organizācijām, un šīs procedūras prasa laiku. Tādēļ, piemēram, bibliotēka aizvien ir sporta kompleksā pielāgotās telpās.

Aprīkojumu gaida arī multifunkcionālajai mācību darbnīcai. Kamēr tā nav, jaunās telpās mācās, vienlaikus izmantojot vecās darbnīcas. Aprīkojuma trūkums arī datorsistēmu tehniķus kavē pilnībā izmantot jaunās telpas. Pērkot dažādus instrumentus mācībām, jārēķinās, ka tie ātri noveco morāli. Ceļu būvtehniķi, piemēram, izmanto tādus ģeodēzijas instrumentus, kādus ceļu būvē vairs nelieto. Jaunie būs daudzreiz labāki un mūsdienīgi. Aprīkojuma iegādi līdzīgi ietekmē datorsistēmu tehnoloģiju straujā modernizācija.

Skolas projektu vadītājs Aivars Ozols atzina, ka šī ERAF projekta īstenošanas gaitā mainīgā situācijā iespējami ātri bija jāatrod risinājumi, un skolai bija viegli sadarboties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Tās speciālisti un Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieki pamatotu korekciju nepieciešamību uztvēra ar izpratni, un skolai nebija grūti pārvaramu birokrātisku šķēršļu projekta realizācijā.

 

Pamatojoties uz 2008.gada 11. novembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.939 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras  uzlabošana profesionālās izglītības programmu  īstenošana ” un atbildīgās iestādes- Izglītības un zinātnes ministrijas  2009. gada 9. aprīļa lēmumu par uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu darbības programmas papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātē “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmas  īstenošanai” projektā “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Viesmīlības pakalpojumi”” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”. ” apstiprināšanu. 2010. gada 28. jūlijā parakstīta vienošanās Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1./10/IPIA/VIAA/009 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Saldus Profesionālo vidusskolu par Eiropas Savienības projekta īstenošanu un Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums 16 mēneši. Projekta mērķis ir profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošana un attīstības nodrošināšana atbilstoši darba tirgus prasībām Saldus Profesionālajā vidusskolā.  Projektā galvenās aktivitātes ir saistītas ar izglītības programmām (IP) ”Būvniecība” ar kvalifikāciju ceļu būvtehniķis un būvtehniķis, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Viesnīcu pakalpojumi” infrastruktūras uzlabošanu. Rekonstruēsim ēkas Kalnsētas ielā 16, 24 un 25. jaunbūve Kalnsētas iela 27. Projekta ietvaros minētie objekti tiks aprīkoti ar mācību iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām, tai skaitā ar informācijas tehnoloģijām. Izveidoti moderni fizikas, matemātikas kabineti un bibliotēka. Projektu plānots īstenot laikā no 2010. gada 1.septembra līdz 2011. gada 31. decembrim Saldū. Plānotais finansējums 1336488 LVL ar sadalījumu ERAF daļa 1136015 begin_of_the_skype_highlighting 1136015 LVL un valsts budžeta līdzfinansējuma daļa 200473 LVL.
Projekta vadītājs: Aivars Ozols
Saldus Profesionālās vidusskolas direktora vietnieks ārzemju sakaros un projektos
e-pasts , tālr.63824291