Latvijas skolas soma


Programmas “Latvijas skolas soma” – 2019./2020. m.g. 1. semestra realizētie pasākumi

Datums Pasākuma nosaukums Apmeklētāji
18.10.2019 Meistarklase “Kā top publiskā uzstāšanās” 11.-12.klase, pašpārvalde
31.10.2019 Mūsdienu skaņu un gaismas iespējas, veidojot inovatīvu priekšnesumu pasākumos 10.-12.klase.
20.11.2019 Laikmetīgā deja- meistarklase 11.klase, JDK “Rota”.
25.11.2019 Filmas “Oļegs” demonstrējums, diskusija ar VND darbiniekiem 10.-12.klase
5.12.2019 Filmas “Dvēseļu putenis” demonstrējums 10.-12.klase
25.11.2019 Izglītojoša spēle “Plaukstas lieluma Saldus”, Kapelleru nams 12.klase
14.11.2019 Muzejpedagoģiskā nodarbība “Latvijas Brīvības cīņu izzināšana, pulkvedis Oskars Kalpaks”. 10.klase
18.12.2019 Inovatīvās jaunrades muzikālās apvienības nodarbība “Modernā klasika jaunās skaņās” 10.-12.klase
18.12.2019 Folklorizēts uzvedums “Latviešu tautas tradīcijas, rotaļas, dejas, tautas dziesmas, ticējumi Ziemas saulgriežos” 10.-12.klase
20.12.2019 Filmas “Jaungada taksometrs” demonstrējums 12.klase