Latvijas skolas soma

08.06.2022.

Saldus tehnikuma pašpārvalde devās programmas “Latvijas skolas soma” finansētajā ekskursijā uz Liepāju, Karostu.

Ekskursijas laikā bija iespēja apmeklēt Karostas cietumu, iepazīties ar tā vēsturi un darbību. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja apmeklēt nozīmīgākās Karostas vietas, izpētīt nocietinājumus un arhitektūru.

27.04.2022.

Sadarbībā ar programmu “Latvijas skolas soma” Saldus tehnikuma jauniešiem bija iespēja apmeklēt koncertlekciju, kurā uzstājās dziedātājs Mārtiņš Kanters. Koncerts veltīts par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

Septembra izskaņā Saldus tehnikuma jaunieši kopā ar mūziķi A. Akermani izstaigāja mūzikas un mīlestības taku, kas tiek veidota par godu saldeniekiem dzejniekam Mārim Čaklajam un Ērikam Ķiģelim. Mūzikas pļavā – Kalnsētas parkā notika muzikāla dzejas pēcpusdiena, kurā tika dziedātas dziesmas ar M. Čaklā tekstiem, runāta dzeja un izstāstīti interesanti notikumi, kas saistīti ar abiem māksliniekiem.

Sadarbībā ar programmu “Latvijas skolas soma” Saldus tehnikuma jauniešiem bija iespēja noskatīties I.Burkovskas-Jakobsenas uzņemto animācijas filmu “Mans mīļākais karš” un ugunsdzēsēju-glābēju grupām, apmeklēt muzejpedagoģijas nodarbību pulkveža O.Kalpaka muzejā “Airītēs”.


Programmas “Latvijas skolas soma” – 2019./2020. m.g. 1. semestra realizētie pasākumi

Datums Pasākuma nosaukums Apmeklētāji
18.10.2019 Meistarklase “Kā top publiskā uzstāšanās” 11.-12.klase, pašpārvalde
31.10.2019 Mūsdienu skaņu un gaismas iespējas, veidojot inovatīvu priekšnesumu pasākumos 10.-12.klase.
20.11.2019 Laikmetīgā deja- meistarklase 11.klase, JDK “Rota”.
25.11.2019 Filmas “Oļegs” demonstrējums, diskusija ar VND darbiniekiem 10.-12.klase
5.12.2019 Filmas “Dvēseļu putenis” demonstrējums 10.-12.klase
25.11.2019 Izglītojoša spēle “Plaukstas lieluma Saldus”, Kapelleru nams 12.klase
14.11.2019 Muzejpedagoģiskā nodarbība “Latvijas Brīvības cīņu izzināšana, pulkvedis Oskars Kalpaks”. 10.klase
18.12.2019 Inovatīvās jaunrades muzikālās apvienības nodarbība “Modernā klasika jaunās skaņās” 10.-12.klase
18.12.2019 Folklorizēts uzvedums “Latviešu tautas tradīcijas, rotaļas, dejas, tautas dziesmas, ticējumi Ziemas saulgriežos” 10.-12.klase
20.12.2019 Filmas “Jaungada taksometrs” demonstrējums 12.klase