Interreg/Latvija-Lietuva

11.08.2022.

 

Saldus tehnikuma pedagogi apmāca jauniešus drošības jautājumos

Ar izzinošu prezentāciju, interesantiem praktiskiem uzdevumiem un aizraujošiem paraugdemonstrējumiem Saldus tehnikuma ugunsdzēsēju-glābēju pedagogi Jānis Grīnbergs, Jānis Vējš, Uģis Vējš, Aivars Ansons, Arturs Jasutis, Gunārs Zakevics un Renārs Zīders apmācīja jauniešus, dienas nometnes “Young Safeguards” dalībniekus no Saldus un Mažeiķiem, par rīcību ugunsgrēka gadījumā, apmaldoties, esot negadījuma lieciniekiem sadzīvē un uz ūdens.

Skolēni nometnes laikā apguva arī pirmās palīdzības sniegšanas prasmes Jeļenas Tarasovas vadībā, bet kopā ar Gati Baumani pilnveidoja dažādas prasmes nakšņošanai un izdzīvošanai mežā – veidoja pajumti, mēģināja iekurt uguni izmantojot kramu.

Trīs dienu garumā, no 9. līdz 11. augustam iegūtās zināšanas jaunieši atzina par vērtīgām. Daļu teorijas par pareizu rīcību nestandarta situācijās viņi jau zinājuši, par ko priecīgi bija tehnikuma pedagogi, atzīstot, ka jauniešu zināšanas ir uzteicamas, taču drošības jautājumus atkārtot nekad nevar būt par daudz. Paši nometnes dalībnieki atzina, ka bija interesanti redzēt un darboties ar ugunsdzēsēju-glābēju aprīkojumu un uzzināt interesantus faktus par to ekipējumu.

Ar šo nometni noslēdzas Saldus tehnikuma, Saldus novada pašvaldības un Mažeiķu pašvaldības kopīgi īstenotais projekts Interreg/Latvija-Lietuva “Saldus un Mažeiķu pašvaldību kapacitātes stiprināšana civilās aizsardzības jomā” MuniGuard. Projekta ietvaros tika veikti uzlabojumi Saldus un Mažeiķu novadā, civilās aizsardzības jomā, organizētas skolēnu apmācības par drošību uz ūdens un iegādāts ekipējums Saldus tehnikuma audzēkņu, topošo ugunsdzēsēju-glābēju, apmācībām glābšanā uz ūdens.

25.05.2022.

 

Saldus tehnikuma pedagogi atgādina par drošību uz ūdens

Saldus tehnikums kopā ar Saldus novada un Mažeiķu pašvaldību īsteno projektu Interreg/Latvija-Lietuva “Saldus un Mažeiķu pašvaldību kapacitātes stiprināšana civilās aizsardzības jomā” MuniGuard, kura ietvaros Saldus tehnikuma pedagogi skolēniem stāstīja par pareizu rīcību pirms peldēšanās, peldoties un tad, ja kādam nepieciešama palīdzība uz ūdens.

Lai piedalītos Saldus tehnikuma pedagogu un profesionālu ugunsdzēsēju – glābēju Jāņa Vēja un Aivara Ansona izzinošajā nodarbībā, 2022.gada 25. maijā uz Saldus ezera pludmali tika aicināti ceturto, piekto un sesto klašu skolēni no Saldus vidusskolas, Saldus pamatskolas, Cieceres pamatskolas, Kalnsētas pamatskolas, Druvas vidusskolas un Striķu sākumskolas. Vispirms skolēni kopā ar pedagogiem atkārtoja būtiskākos jautājumus par tālruņa numura 112 un Saldus ezera pludmales trauksmes pogas lietošanu un pareizu rīcību, lai novērstu dažādus negadījumus. Pēcāk pedagogs Aivars Ansons un topošie ugunsdzēsēji – glābēji no Saldus tehnikuma 3. kursa Ingus Baltiņš un Toms Kokins, demonstrēja cilvēku glābšanu ūdenī. Atbildot uz jautājumiem par VUGD, Saldus tehnikumu un drošību uz ūdens, un piedaloties aktīvos uzdevumos – ugunsdzēsēja-glābēja formas uzvilkšana, precīzā mešana un šļūteņu ritināšana, skolēni tika pie balvām no VUGD.

Tā kā Saldus novada pašvaldība uzskata, ka iedzīvotāju informētībai un sagatavotībai ir liela loma gan ugunsnelaimju, gan negadījumu uz ūdens, gan citu traģisku situāciju novēršanā, īstenojamajā projektā tika plānoti dažādi preventīvie pasākumi. Kā mērķauditorija izglītojošajai nodarbībai tika izvēlēti 11-15 gadus veci skolēni, kas pēc statistikas datiem ir viena no riska grupām.

Šī ir jau otrā šāda veida nodarbība. Pērnā gada oktobrī pie Cieceres ezera notika pirmais pasākums, kurā piedalījās Brocēnu vidusskolas septīto klašu skolēni. Arī sadarbības pilsētā Mažeiķos, projekta ietvaros, notiek līdzīgi pasākumi.

14.10.2021.

Saldus tehnikums, kā vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem, ir izvirzījis sabiedrības izglītošanu drošības jomā. Tamdēļ mūsu pasniedzēji Arturs Jasutis un Renārs Zīders, kopā ar 4 topošajiem ugunsdzēsējiem glābējiem Brocēnu vidusskolas 7.klašu jauniešiem stāstīja par to, kas jāņem vērā atrodoties pie atklātām ūdenstilpnēm gan vasarā, gan ziemā, ko darīt un noteikti nedarīt, ja notikusi nelaime. Tikšanās laikā izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 4.kursa jaunieši demonstrēja, kā notiek glābšanas darbi uz ūdens, stāstīja par aprīkojumu.

Pasākums notika projekta Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta “MuniGuard” ietvaros, ko Saldus tehnikums realizē kopā ar Saldus novada pašvaldību un Mažeiķu pašvaldību.

Saldus un Mažeiķu pašvaldību kapacitātes stiprināšana civilās drošības jomā (MuniGuard)
Projekta Nr.LLI-523

Pamatinformācija:

Iesniedzējs – Saldus novada pašvaldība

Partneri – Mažeiķu rajona pašvaldības administrācija (Lietuva), Saldus tehnikums (Latvija)

Mērķi un uzdevumi:

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju civilo drošību Saldus un Mažeiķu pašvaldību teritorijās, izmantojot uzlabotus sabiedriskos pakalpojumus, preventīvas darbības un samazinātu reaģēšanas laiku ugunsgrēku gadījumos un citās ārkārtas situācijās.

Finansējums:

Projekta izmaksas – 214 062,11 EUR, no tām ERAF finansējums 85% jeb 181 952,78 EUR, Saldus novada pašvaldības budžets kopā – 89514,50 EUR, ERAF finansējums 76 087,32 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 13 427,18 EUR

Īstenošanas laiks:

01.07.2020.-31.12.2021.

Galvenās aktivitātes

  1. Ūdens ņemšanas vietu izbūve ugunsdzēsības vajadzībām Pampāļu un Zaņas pagastos.
  2. Aprīkojuma iegāde sabiedrības drošības pasākumu īstenošanai – panikas trauksmes sistēma un termovideokamera Saldus ezera publiskajai pludmalei.
  3. Ūdens ņemšanas vietu digitālās kartes izstrāde Saldus un Mažeiķu reģionam.
  4. Preventīvais darbs, organizējot bērnu-jauniešu nometni “Jaunie glābēji”, izglītojošus pasākumus 11-15 gadus veciem bērniem, apmācības iedzīvotājiem Saldus un Mažeiķu reģionā un pašvaldību administrācijas darbiniekiem abās pašvaldībās.
  5. Seminārs – diskusija starp ieinteresētajām personām, lai rosinātu turpmāku dialogu un veicinātu labāku sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju – vietējā un reģionālā līmeņa ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un pašvaldību – sadarbību sabiedrības drošības jomā.

Saldus tehnikums, kā partneris, šajā projektā piedalās preventīvo pasākumu īstenošanā. Projekta gaitā tiks iegādāti hidrotērpi, kā arī organizēta nometne jauniešiem (11-15 gadus veci) no Latvijas un Lietuvas. Tehnikums piedalīsies arī pasākumos sabiedrības informēšanā par drošību pie ūdens.