Interreg/Latvija-Lietuva

Saldus un Mažeiķu pašvaldību kapacitātes stiprināšana civilās drošības jomā (MuniGuard)
Projekta Nr.LLI-523

Pamatinformācija:

Iesniedzējs – Saldus novada pašvaldība

Partneri – Mažeiķu rajona pašvaldības administrācija (Lietuva), Saldus tehnikums (Latvija)

Mērķi un uzdevumi:

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju civilo drošību Saldus un Mažeiķu pašvaldību teritorijās, izmantojot uzlabotus sabiedriskos pakalpojumus, preventīvas darbības un samazinātu reaģēšanas laiku ugunsgrēku gadījumos un citās ārkārtas situācijās.

Finansējums:

Projekta izmaksas – 214 062,11 EUR, no tām ERAF finansējums 85% jeb 181 952,78 EUR, Saldus novada pašvaldības budžets kopā – 89514,50 EUR, ERAF finansējums 76 087,32 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 13 427,18 EUR

Īstenošanas laiks:

01.07.2020.-31.12.2021.

Galvenās aktivitātes

  1. Ūdens ņemšanas vietu izbūve ugunsdzēsības vajadzībām Pampāļu un Zaņas pagastos.
  2. Aprīkojuma iegāde sabiedrības drošības pasākumu īstenošanai – panikas trauksmes sistēma un termovideokamera Saldus ezera publiskajai pludmalei.
  3. Ūdens ņemšanas vietu digitālās kartes izstrāde Saldus un Mažeiķu reģionam.
  4. Preventīvais darbs, organizējot bērnu-jauniešu nometni “Jaunie glābēji”, izglītojošus pasākumus 11-15 gadus veciem bērniem, apmācības iedzīvotājiem Saldus un Mažeiķu reģionā un pašvaldību administrācijas darbiniekiem abās pašvaldībās.
  5. Seminārs – diskusija starp ieinteresētajām personām, lai rosinātu turpmāku dialogu un veicinātu labāku sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju – vietējā un reģionālā līmeņa ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un pašvaldību – sadarbību sabiedrības drošības jomā.

Saldus tehnikums, kā partneris, šajā projektā piedalās preventīvo pasākumu īstenošanā. Projekta gaitā tiks iegādāti hidrotērpi, kā arī organizēta nometne jauniešiem (11-15 gadus veci) no Latvijas un Lietuvas. Tehnikums piedalīsies arī pasākumos sabiedrības informēšanā par drošību pie ūdens.