Gribi, vari, dari

Atklāta projektu konkursa
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos”

Projekts: „Gribi, vari, dari’’, 2.nometne. Pieredzes apmaiņas nometne “Es daru- tā’’- uzņēmēju, profesionāļu, radošo cilvēku pieredze saistībā ar mācību motivāciju un mērķu saskatīšanu
Projekta mērķis: Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju
turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

2.nometnes 3 dienu aktivitātēs Saldus tehnikuma un citu Saldus novada vispārizglītojošo skolu audzēkņi tikās ar dažādu uzņēmumu un individuālā darba veicējiem Saldus un Brocēnu novados. uzņēmēji, profesionāļi, kā arī radošie cilvēki dalījās pieredzē, saistībā ar mācību motivāciju un mērķu saskatīšanu, sava uzņēmuma izveidi un specifiku. dalās pieredzē par savu karjeru un dzīves sasniegumiem, grūtībām. Pēc sarunām ar nodarbību vadītājiem, notiek praktiskās aktivitātes, kuru laikā jaunieši izmēģina dažādu prasmju pielietošanu , lai veidotos izpratne par profesiju daudzveidību un dzīves iespējām.