ERAF SAM 8.5.1

Vizuālais ansamblis

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

 

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Attiecināmās izmaksas

Projekts skaitļos:

Projekts SAM 8.5.1. skaitļos

 

 

 

Saldus tehnikumā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 171 audzēkņi, mācību prakses realizējuši 476 audzēkņi.

 Tehnikumā populārākās profesijas projekta ietvaros: ēku būvtehniķis, ceļu būvtehniķis, viesmīlības pakalpojumu speciālists, frizieris stilists, mašīnbūves tehniķis.

 Saldus tehnikumā labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA AGB Serviss, SIA ERGO E.B.F, SIA SC Grupa, SIA VIA, NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs, Radisson grupas uzņēmumi, IK Līga Līce, SIA LANOS.

 Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/

 

 

 

Informācija atjaunota 25.08.2023.

Projekts SAM 8.5.1

 

Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks!

LDDK projektu īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.)

Meklē speciālistu, kuru dažādu iemeslu dēļ darba tirgū ir grūti atrast? Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atvērt sava uzņēmuma durvis praktikantiem, lai iepazīstinātu tos ar potenciālo prakses vietu!

Vairāk informācijas skatīt šeit

 

Latvijas Darba devēju konfederācija jau ceturto gadu 02.05.2022. organizē apbalvošanas ceremoniju, kurā paldies tiek teikts uzņēmumiem, kas ir bijuši tik atsaucīgi un īsteno darba vidē balstītas mācības un mācību prakses, dodot iespēju profesionālo skolu audzēkņiem praktizēties reālā uzņēmumu vidē.

Apbalvošanas ceremonija notika 02.05.2022. Rīgas Motormuzejā.

Apbalvošana notika divās nominācijās:

  • Labākie darba vidē balstītu mācību uzņēmumi 2021.gadā.
  • Labākie prakšu uzņēmumi

 

Projekta ietvaros tiek organizētas darba vidē balstītas mācības uzņēmumos. Lai darba vidē balstītas mācības varētu īstenot – uzņēmumiem ir savi darbinieki, kuri uzņēmumā tieši darbojas ar audzēkņiem un māca viņiem prasmes, šiem meistariem ir jāapgūst pedagoģiskā kompetence.

Uzņēmumi darba vidē balstītu mācību laikā audzēknim maksā stipendiju vai arī jau mācību laikā slēdz ar audzēkni darba līgumu. Kā arī, darba vidē balstītu mācību laikā, uzņēmi civiltiesiski apdrošina audzēkni. Tas ir tas, par ko Latvijas Darba devēju konfederācijas vēlas teikt – paldies, jo visi šie darbi ir uzņēmumam jānodrošina, papildus tai atbildībai, kuru viņi uzņemas par audzēkni, kas nonāk darba vidē balstītās mācībās uzņēmumā.

Nominanti un balvas saņēmēji kategorijā:  Labākais darba vidē balstītu mācību  uzņēmums 2021.gadā:

Nominanti Kurzemes reģionā: SIA ERGO E.B.F., SIA LANOS, SIA AGB Serviss, SIA LSEZ Jensen Metal 

Nominants un balvas Labākais darba vidē balstītu mācību uzņēmums Kurzemes reģionā 2021.gadā saņēmējs: SIA LĀDE

Ar uzņēmumiem  SIA ERGO E.B.F., SIA LANOS, SIA AGB Serviss darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā audzēkņiem, sadarbojas arī Saldus tehnikums.

Nominanti un balvas saņēmēji kategorijā: Labākie prakšu uzņēmumi 2021.gadā:

Nominanti Kurzemes reģionā: SIA „FIX”, SIA Volts-1, SIA Skandi motors, SIA “Profline”

Nominants un balvas Labākais mācību prakšu uzņēmums Kurzemes reģionā 2021.gadā saņēmējs: SIA Air Baltic Training.

Apbalvošanas ceremoniju tapusi: Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītas mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros un ar uzņēmumu: 8 CBR ; INTELLITECH; Pavasaris Housing; PPP; Laflora; Mītavas elektra; KMK auto; Leax; Inchcape motors Latvija; Binders; Orkla; Fotorobs.

Pasākuma foto nodrošināja Toms Norde.