Citi projekti

Pedagogu tālākizglītība

Saldus Profesionālās vidusskolas nozaru pedagogi piedalās profesionālās pilnveides izglītības programmas  Pedagoģija  (B ) programmā. Nodarbības notiek Kuldīgā. Tās organizē  RPIVA tālākizglītības koordinatore Ligita Āzena. Projekta īstenošanas laiks 25.09.2014. līdz 30.10.2014.

― Kursu audzinātāji, skolas atbalsta personāls piedalās Rīgas Stradiņa universitātes īstenotajos kursos “ Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā”.

Kursu ietvaros, 21 pedagogs apgūst vispārējas zināšanas veselības izglītības jautājumos. Projekta lektori K.Circenis, I.M.Rubana, I.Upmale, L.Veitnere, U.Veseta, M.Puķite, G.Kuklis, I.Millere, L.Deklava, V.Sudraba, S.Mihailova, I.Vanadziņš, M.Eglīte.

[contact-form-7 id=”7728″ html_class=”default”]