Projekti

Eiropas Sociālais fonds

Gribi, vari, dari

8.3.4.0./16/I/001

Informācija par projektu Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Erasmus+

ERAF SAM 8.1.3

Informācija par projektu “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009

ERAF SAM 8.4.1

Informācija par projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

ERAF SAM 8.5.1

Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Latvijas skolas soma

Informācija par Saldus tehnikumā īstenotajiem pasākumiem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros

Citi projekti

Informācija par citiem Saldus tehnikumā īstenotajiem projektiem

Projektu arhīvs