Misija, vīzija, vērtības

Misija

Nodrošināt ilgtspējīgu, kvalitatīvu, mūžizglītībā un drošumspējā balstītu sabiedrības izglītošanu.

 

Vīzija

Izglītības iestāde, kas nodrošina izcilas kvalitātes drošumspējā balstītu profesionālo izglītību  un sabiedrības mūžizglītošanu, atbilstoši ģeopolitiskajiem izaicinājumiem.

Vērtības

Kompetenti, entuziastiski un uz izaugsmi orientēti darbinieki

 

Darba tirgus prasībām atbilstošs izglītības programmu saturs

 

Sadarbības partneri vietējā, reģionālā, nacionālā, starptautiskā līmenī

Kultūrvēsturiska un sociāldroša vide, atbilstoša vispusīgai cilvēka intelektuālai attīstībai