Izglītojamo pašpārvalde

Saldus tehnikuma izglītojamo pašpārvaldes darbības mērķis

Pašpārvaldes darbības mērķis ir izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošana un izglītojamo aktīva iesaistīšanās audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.

 

Pašpārvaldes darbības jomas:

  • Stipendiju komisija
  • Kultūras un sporta aktivitāšu organizēšana
  • Sadarbība ar citu skolu pašpārvaldēm un nevalstiskajām organizācijām
  • Karjeras pasākumu plānošana ,organizēšana
  • Starptautiskā sadarbība
  • Audzēkņu interešu pārstāvēšana
  • Piedalīšanās mācība procesa un audzināšanas jautājumu risināšanā
  • Darbs projektos