2015. gads Nr. 10-14

No 4000 EURO līdz 41999.99 EURO preces un pakalpojumi, būvdarbi no 14000 EURO līdz 169999,9 EURO 2015. g. Nr.  10.-14.

Nr. Identifikācijas numurs Izsludināšanas numurs Līguma priekšmets CPV   kods Kontaktpesrona,

e-pasts

Līguma izpildītāji Lejuplādējamie faili
10. SPV 2015/10 15.10.2015 Elektroiekārtu piegāde Saldus Profesionālai vidusskolai un viesnīcai “Kalnsētas” 32324000-0
39711400-3
39711130-9
39713210-8
Dailis Plīts
saim.daļas vadītājs
t. 20259082
Jukņeviča

iepirkuma spec.
28375674, 63822529
SIA “INK 99”

EUR bez PVN 4385.09

spv2015-10

iesniegšanas termiņš līdz 26.10.2015., plkst 10.00

11. SPV 2015/11 21.10.2015 Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Saldus Profesionālās vidusskolas un viesnīcas “Kalnsētas” vajadzībām 98310000-9 Dailis Plīts
saim. daļas vadītājs
t. 20259082
Jukņeviča

iepirkuma spec.
28375674, 63822529
Lelda Štāla-Petruka

EUR bez PVN 10142.50

spv2015-11

iesniegšanas termiņš līdz 02.11.2015., plkst 10.00

12. SPV 2015/12 02.11.2015 Speciālo apģērbu un aprīkojumu iegāde Saldus Profesionālās vidusskolas izglītības programmas “Ugunsdrošības un ugunsdzēsība” audzēkņiem 18400000-3
18831000-3 18141000-9 18114000-1
Dailis Plīts
saim.daļas vadītājs
t. 20259082
Jukņeviča

iepirkuma spec.
28375674, 63822529
SIA “Latakva Fire Service” EUR bez PVN 4924.00 spv2015-12

iesniegšanas termiņš līdz 13.11.2015., plkst 10.00

13. SPV 2015/13 03.11.2015 Remontdarbi Saldus Profesionālās vidusskolas mācību kabinetā Kalnsētas ielā 16 un viesnīcā “Kalnsētas” Kalnsētas ielā 20 45453000-7 Dailis Plīts
saim.daļas vadītājs
t. 20259082
Jukņeviča

iepirkuma spec.
28375674, 63822529
SIA “Saldus Būve”

EUR bez PVN 24209.96

spv2015-13

iesniegšanas termiņš līdz  16.11.2015., plkst 10.00! Labots, iekārto pildiņu griestu montāža 103m2

14. SPV 2015/14 02.12.2015. Remontdarbi Saldus Profesionālās vidusskolas mācību ēkā Kalnsētas ielā 35 45453000-7 Dailis Plīts
saim.daļas vadītājs
t. 20259082
Jukņeviča

iepirkuma spec.
28375674, 63822529
SIA “Saldus Būve”

EUR bez PVN 38240.76

spv2015-14

iesniegšanas termiņš līdz 14.12.2015., plkst 10.00