2015. gads Nr. 1-9

No 4000 EURO līdz 41999.99 EURO preces un pakalpojumi, būvdarbi no 14000 EURO līdz 169999,9 EURO 2015. g. Nr. 1.-9.

Nr. Identifikācijas numurs Izsludināšanas numurs Līguma priekšmets CPV kods Kontaktpersona, e-pasts Līguma izpildītāji Lejuplādējamie faili
1. SPV2015/1 24.02.2015 Saldus Profesionālās vidusskolas izglītības programmas “Viesmīlības pakalpojumi” ēdienu gatavošanas laboratorijas aprīkojuma iegāde 39310000-8
3918100-4
Dailis Plīts
t. 20259082
d.plits@inbox.lv

Dace Jukņeviča
dace.juknevica@spv.edu.lv
t. 28375674

SIA “Vitrum Gastro iekārta”

EUR bez PVN 3666.00

spv2015-1

iesniegšanas termiņš līdz 09.03.2015, plkst 14.00

2. SPV2015/2 20.03.2015 Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvu, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Saldus Profesionālai vidusskolai 72400000-4 Dace Jukņeviča
dace.juknevica@spv.edu.lv
t. 28375674
SIA “Lattelelekom” spv2015-2

iesniegšanas termiņš līdz 01.04.2015, plkst 13.00

3. SPV2015/3 12.05.2015 Saldus Profesionālās vidusskolas mācību ēkas Kalnsētas iela 35 vienkāršotā renovācija, viesnīcas “Kalnsētas” trīs numuru remonts, mācību kabineta “Ēdienu gatavošanas pamati” remonts 45000000-7
45451000-3
45453000-7
45261000-4
Dailis Plīts
t. 20259082
saimn. daļas vadītājs
d.plits@inbox.lv

Dace Jukņeviča
dace.juknevica@spv.edu.lv
i
epirkuma spec.
t. 28375674

SIA “Saldus Būve”

EUR bez PVN 15644.77 Iepirkuma

1.daļa bez rezultāta

spv2015-3

iesniegšanas termiņš līdz 25.05.2015., plkst 10.00

4. SPV2015/4 09.06.2015 Saldus Profesionālās vidusskolas izglītības programmas “Skaistumkopšanas pakalpojumi, vizuālā tēla stilists” aprīkojuma un elektropreču (matu veidotāji) iegāde. 9000000-2
39110000-6
39712000-6
Dailis Plīts
t. 20259082
saimn. daļas vadītājs
d.plits@inbox.lv

Dace Jukņeviča
dace.juknevica@spv.edu.lv
iepirkuma spec.
t. 28375674

Iepirkums

pārtraukts

17.06.2015

spv2015-4

iesniegšanas termiņš līdz 26.06.2015., plkst 13.00

5. SPV2015/5 18.06.2015 Saldus Profesionālās vidusskolas izglītības programmas “Skaistumkopšanas pakalpojumi, vizuālā tēla stilists” aprīkojuma un elektropreču (matu veidotāji) iegāde. 39000000-2
39110000-6
39712000-6
Dailis Plīts
t. 20259082
saimn. daļas vadītājs
d.plits@inbox.lv

Dace Jukņeviča
dace.juknevica@spv.edu.lv
iepirkuma spec.
t. 28375674

SIA “Passo International”

EUR bez PVN 6519.40

spv2015-5

iesniegšanas termiņš līdz 01.07.2015., plkst 13.00

6. SPV2015/6 29.06.2015 Mīkstā inventāra iegāde Saldus Profesionālās vidusskolas un viesnīcas “Kalnsētas” vajadzībām 39500000-7
39512000-4
39513000-1
39514100-9
39511100-8
39512600-0
Dailis Plīts
t. 20259082
saimn. daļas vadītājs
d.plits@inbox.lv

Dace Jukņeviča
dace.juknevica@spv.edu.lv
iepirkuma spec.
t. 28375674

SIA “Katūns”

EUR bez PVN 1427.00

 

SIA “Olnis

EUR bez PVN 1861.80

 

SIA “EWE Tekstils”

EUR bez PVN 274.20

spv2015-6

iesniegšanas termiņš līdz 10.07.2015., plkst 13.00

7. Atklāts konkurs ID Nr. SPV 2015/7 24.07.2015 Pārtikas produktu piegāde Saldus Profesionālās vidusskolas un viesnīcas “Kalnsētas” vajadzībām 15000000-8 Guna Šaule
grāmatvede, iepirkumu komisjijas loc.
t. 28375674, 63822529
guna.saule@spv.edu.lv

Dace Jukņeviča
dace.juknevica@spv.edu.lv
iepirkuma spec.
t. 28375674, 63822529

spv2015-7
8. SPV 2015/8 17.07.2015 Saldus Profesionālās vidusskolas izglītības programmas “Skaistumkopšanas pakalpojumi, vizuālā tēla stilists” materiālu piegāde 33700000-7
33711600-3
33711400-1
33711200-9
Dailis Plīts
t. 20259082
saimn. daļas vadītājs
d.plits@inbox.lv

Dace Jukņeviča
dace.juknevica@spv.edu.lv
iepirkuma spec.
t. 28375674, 63822529

SIA “Passo International”

EUR bez PVN 7148.15

spv2015-8

iesniegšanas termiņš līdz 04.08.2015. plkst 10.00

9. SPV 2015/9 16.09.2015 Saldus Profesionālās vidusskolas izglītības programmas “Programmēšanas tehniķis” aprīkojumu iegāde 323000000-6
38651000-3
38652100-1
39162100-6
30195200-4
Egils Malbergs
datortīkla administrators
t. 22497797

Dace Jukņeviča
dace.juknevica@spv.edu.lv
iepirkuma spec.
t. 28375674, 63822529

SIA “Inser IT”

EUR bez PVN 5742.56

spv2015-9

labots nolikuma 4.2.3.2. punkts

iesniegšanas termiņš līdz 28.09.2015. plkst 10.00