Dokumenti

Akreditācija

Akreditācijas dokumenti, pašnovērtējums.

PIKC rezultatīvie rādītāji

Profesionālās izlītības kompetences centra atskaite.

Pakalpojumi

Saldus tehnikumā pieejamo pakalpojumu cenrādis.

Normatīvie dokumenti

Saldus tehnikuma iekšējie normatīvie dokumenti.

Pārskati

Saldus tehnikuma gada pārskata dokumenti.

Struktūrshēma

Saldus tehnikuma struktūrshēma.

Trauksmes cēlēji

Informācija par trauksmes celšanu.