Tehnikuma konvents

2018. gada 1. martā Saldus tehnikumā notika skolas Konventa sēde.

Konventa dalībnieki:

 • Baiba Bašķere – IZM Izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā
 • Māris Zusts – Saldus novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
 • Andris Veinbergs – SIA Knauf tehniskais vadītājs
 • Gints Karols – SIA „Saldus ceļinieks” valdes priekšsēdētājs
 • Intars Zitāns – ģenerālis, VUGD priekšnieka vietnieks
 • Aivis Mirbahs – Jaunsardzes informācijas centra direktors, pulkvežleitnants
 • Iveta Bērziņa – PIKC Saldus tehnikums direktore
 • Uldis Brūders – SIA „Kartupeļu ēdāji”  valdes loceklis
 • Sandis Riekstiņš – Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija, valdes loceklis, SIA Limbažu MELIO valdes loceklis

Konventa sēdē skolas direktore I. Bērziņa iepazīstināja klātesošos ar iepriekšējā perioda lēmuma izpildi  un informēja par Saldus tehnikuma darbības rezultatīvajiem rādītājiem. Konventa dalībnieki piedalījās Saldus tehnikuma attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam izvērtēšanā.

 

2016.gada 1.decembrī Saldus tehnikumā notika skolas konventa otrā sanāksme. Sanāksmē piedalījās: 

 • Inta  Šusta, IZM Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā
 • Indra Rassa, Saldus novada domes priekšsēdētāja,  Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekle
 • Andris Veinbergs, SIA Knauf tehniskais vadītājs (nepiedalījās)
 • Zigmārs Brunavs, biedrības „Latvijas Ceļu Būvētājs” izpilddirektors
 • Intars Zitāns, ģenerālis, VUGD priekšnieka vietnieks
 • Dagnis Bračs, SIA “Servir” valdes priekšsēdētājs
 • Sarmīte Ozoliņa, Saldus novada domes izpilddirektora vietniece
 • Uldis Brūders, SIA “32.maijs”, SIA “Kartupeļu ēdāji” valdes loceklis
 • Iveta Bērziņa, Saldus tehnikuma direktore (kopš 03.10.2016)

 

2016.gada 3. martā Saldus tehnikumā notika pirmā konventa dibināšanas sanāksme. Sanāksmē piedalījās:

 • Inta  Šusta, IZM Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā
 • Indra Rassa, Saldus novada domes priekšsēdētāja,  Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekle
 • Andris Veinbergs, SIA Knauf tehniskais vadītājs
 • Zigmārs Brunavs, biedrības „Latvijas Ceļu Būvētājs” izpilddirektors
 • Intars Zitāns, ģenerālis, VUGD priekšnieka vietnieks
 • Dagnis Bračs, SIA “Servir” valdes priekšsēdētājs
 • Sarmīte Ozoliņa, Saldus novada domes izpilddirektora vietniece
 • Uldis Brūders, SIA “32.maijs”, SIA “Kartupeļu ēdāji” valdes loceklis
 • Ojārs Garoza, Saldus tehnikuma direktors

Sanāksmē konventa dalībnieki izskatīja un atbalstīja skolas stratēģijas 2015.-2020. gada atbalstāmo aktivitāšu izmaiņas, diskutēja par jauno būvniecības programmu ar kvalifikāciju hidrobūvniecības būvju tehniķis (3. kvalifikācijas līmenis) un komunikāciju ar sabiedrību.

Aktīvās diskusijās iesaistījās konventa dalībnieki, izvērtējot katras nozares jauniešu profesionālo prasmju apguvi ilgtspējas kontekstā, sniedzot ieteikumus aktīvai skolas un nozaru uzņēmumu  sadarbībai, īstenojot kvalitatīvu un mūsdienīgu profesionālo izglītību, panākot jauniešu motivāciju apgūt atbilstošas profesionālās un sadarbības prasmes, kas ļautu konkurēt dažādās darba vidēs.