Mācību ēkas un telpas

 1. Galvenā  ēka un jaunais mācību korpuss

Ēka celta 1874. gadā. Pilnībā renovēta 2012. gadā. Projekta nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009 “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi”.  ERAF projekta kopējais piešķirtais finansējums 1336488 LVL.

 

Galvenajā ēkā notiek vispārizglītojošo mācību priekšmetu apmācība moderni aprīkotajās telpās.

Kā arī  praktisko mācību laboratorijas:  

  • IP Viesnīcu pakalpojumi – bāra telpas  un ēdienu gatavošanas laboratorijas;
  • IP Būvniecība – būvmateriālu laboratorija ceļu būvtehniķu praktisko mācību īstenošanai;
  • IP Būvniecība – datorizētā telpa būvtehniķu un būvizstrādājumu galdnieks praktisko mācību īstenošanai.

2. Dienesta viesnīca Nr.1

Ēka celta 1972. gadā. Ēkas energoefektivitātes celšanai īstenots KFPI-5/62I projekts, kā rezultātā ēkā veikta pilnīga logu nomaiņa un ārējā siltināšana.

Vietu skaits 213.

3. Dienesta viesnīca Nr.2

Ēka nodota ekspluatācijā 1992. gadā. Ēka pilnībā renovēta.

Ēkā atrodas meiteņu dienesta viesnīca 200 vietām.

Ēkā iekārtota IP “Viesnīcu paklpojumi” mācību viesnīca “Kalnsētas” praktisko mācību norisei.

Pirmajā stāvā ierīkotas mācību darbnīcas IP “Būvniecība” būvnieku praktiskajām mācībām sausā būvē. Praktisko mācību laikā tiek izmantoti Knauf un citi sausās būves jaunās paaudzes materiāli.

4. Daudzfunkcionāla mācību darbnīca

Uzcelta 2012. gadā. Moderni iekārtotajā un ar jaunajām tehnoloģijām aprīkotajā  ēkā notiek praktiskās mācības būvniekiem, ceļu būvtehniķiem un būvizstrādājumu galdniekiem.

Pirmajā stāvā ierīkotas mācību darbnīcas IP “Būvniecība” būvnieku praktiskajām mācībām sausā  būvē. Praktisko mācību laikā tiek izmantoti Knauf un citi sausās būves jaunās paaudzes materiāli.

5. Mācību ēka IP “Kokizstrādājumu izgatavošana” un IP “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”

Ēkas vēsture: pirmā uzceltā Saldus tehnikuma jaunbūve pēc kara 1950. gadā. 1978. gadā uzceļ vetiņu apmācībai veterināro klīniku. Šobrīd ēkā iekārtotas praktisko mācību telpas un teorijas klases IP “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” izglītojamo profesionālajai apmācībai. 

6. Mācību ēka IP “Datorsistēmas” un IP “Būvniecība- ceļu būvtehniķis”

Vecajā kantora ēkā ierīkotas plašas teorijas un praktisko mācību telpas IP “Datorsistēmas” un IP “Būvniecība” izglītojamajiem. 1953. gadā ēkā beidz celtniecības darbus un uzceļ otro stāvu.

7. Sporta nams

Ēka uzcelta 1978. gadā. Ēkā atrodas plaša sporta zāle, svarcelšanas zāles, virves vilcēju kluba zāle. Sporta kompleksā pieejams peldbaseins, kafejnīca un medpunkts.