Tehnikuma apraksts

Saldus tehnikums ir valsts dibināta Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno vidējās un arodizglītības programmas.

2017./2018. mācību gada mērķis ir sekmēt skolas kā profesionālo prasmju apguves centra attīstību dažādo mācību pieeju īstenošanā  atšķirīgās mērķauditorijās. Skola piedāvā apgūt neformālās izglītības programmas pieaugušajiem valstī noteiktajās prioritārajās jomās: būvniecība, kokapstrāde un informācijas tehnoloģijas.

Saldus tehnikuma vērtība ir tās darbinieki un izglītojamie, kuri mācās sešās nozarēs: būvniecība, koku izstrādājumu izgatavošana, informāciju tehnoloģijas, ugunsdrošība un ugunsdzēsība, skaistumkopšanas pakalpojumi, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi. Visās izglītības programmās teorētiskās zināšanas izglītojamie iegūst no pedagogiem — nozares speciālistiem, kuri pamatdarbā strādā dažādos nozaru uzņēmumos. Nozaru izglītības programmām ir sadarbības partneri Maltā, Vācijā, Francijā, Somijā, Itālijā, Lietuvā un Spānijā.

Mācību laikā izglītojamie saņem valsts stipendiju no 10 eiro līdz 150 eiro. Eiropas Sociālā fonda finansētās grupās projekta Jauniešu garantija ietvaros ikmēneša stipendija līdz 115 eiro.  

Tehnikumā ir dienesta viesnīca, bibliotēka, ēdnīca un sporta zāle.

 

Vēsture

Muižas ēkas vēsture un Saldus tehnikuma rašanās vēsture.

Mācību ēkas un telpas

Informācija par Saldus tehnikuma mācību ēkām un telpām.

Tehnikuma pašpārvalde

Tehnikuma konvents

Informācija par tehnikuma konventa sastāvu.