Tehnikums

Aktualitātes

Visas aktualitātes, kādas notika, notiek un notiks Saldus tehnikumā.

Vēsture

Informācija par Saldus tehnikumu, tā rašanās vēsturi.

Darbības mērķis

Saldus tehnikuma darbības mērķa formulējums.

Konvents

Informācija par Saldus tehnikuma konventu.

Izglītojamo pašpārvalde

Informācija par Saldus tehnikuma izglītojamo pašpārvaldi.

Dokumenti

Šajā sadaļā ir publicēti būtiskākie dokumenti, kas regulē Saldus tehnikuma darbību.

Projekti

Visa informācija par Saldus tehnikumā realizētajiem un esošajiem projektiem, kā arī to finansējuma avoti.

Iepirkumi

Šajā sadaļā ir publicēta informācija par Saldus tehnikumā rīkotajiem publiskajiem iepirkumiem, to rezultātiem, kā arī Saldus tehnikuma pircēja profilu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Sasniegumi

Šajā sadaļā ir publicēti visi Saldus tehnikuma sasniegumi.

Galerijas

Saldus tehnikumā notikušo pasākumu foto galerija un video galerija

Vakances

Darba iespējas Saldus tehnikumā.

Kontakti