Tehnikums

Aktualitātes

Visas aktualitātes, kādas notika, notiek un notiks Saldus tehnikumā.

Tehnikuma apraksts

Informācija par Saldus tehnikumu, tā rašanās vēsturi, mācību ēkām un telpām, tehnikuma pašpārvaldi un konventu.

Dokumenti

Šajā sadaļā ir publicēti būtiskākie dokumenti, kas regulē Saldus tehnikuma darbību.

Iepirkumi

Šajā sadaļā ir publicēta informācija par Saldus tehnikumā rīkotajiem publiskajiem iepirkumiem, to rezultātiem, kā arī Saldus tehnikuma pircēja profilu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Izsoles

Informācija par izsolēm, kuras tiek rīkotas Saldus tehnikumā.

Projekti

Visa informācija par Saldus tehnikumā realizētajiem un esošajiem projektiem, kā arī to finansējuma avoti.

Sasniegumi

Šajā sadaļā ir publicēti visi Saldus tehnikuma sasniegumi.

Foto galerija

Saldus tehnikumā notikušo pasākumu foto.

Video

Saldus tehnikuma pasākumu un ar to saistītie video.

Vakances

Darba iespējas Saldus tehnikumā.

Kontakti