Tehnikums

Aktualitātes

Visas aktualitātes, kādas notika, notiek un notiks Saldus tehnikumā.

Vēsture

Informācija par Saldus tehnikumu, tā rašanās vēsturi.

Konvents

Informācija par Saldus tehnikuma konventu.

Izglītojamo pašpārvalde

Informācija par Saldus tehnikuma izglītojamo pašpārvaldi.

Dokumenti

Šajā sadaļā ir publicēti būtiskākie dokumenti, kas regulē Saldus tehnikuma darbību.

Iepirkumi

Šajā sadaļā ir publicēta informācija par Saldus tehnikumā rīkotajiem publiskajiem iepirkumiem, to rezultātiem, kā arī Saldus tehnikuma pircēja profilu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Izsoles

Tirgus izpētes

Šajā sadaļā ir publicēta informācija par Saldus tehnikumā notiekošajām tirgus izpētēm.

Projekti

Visa informācija par Saldus tehnikumā realizētajiem un esošajiem projektiem, kā arī to finansējuma avoti.

Bibliotēka

Informācija par Saldus tehnikuma bibliotēku.

Dienesta viesnīca

Informācija par Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu.

Lepojamies

Šajā sadaļā ir publicēti Saldus tehnikuma absolventi, kas veiksmīgi strādā savā izvēlētajā nozarē.

Vakances

Darba iespējas Saldus tehnikumā.

Kontakti