Izglītojamie gūst pieredzi

Sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldi 29.maijā Saldus Mākslas un Mūzikas skolā Saldus tehnikuma IP “Viesnīcu pakalpojumi” un IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 2. un 3. kursu izglītojamie īstenoja Saldus novada izglītības iestāžu pedagogu un izglītojamo apbalvošanas pasākumu “Mēs lepojamies!”
Paldies ikvienam topošajam pavāram un viesmīlības pakalpojuma speciālistam, kā arī pedagogiem, kas piedalījās pasākuma norisē.
Īssaite: