Tehnikumā viesojās SIA “Tomega” pārstāvis

30.11.2017. skolā viesojās SIA “Tomega” pārstāvis Edgars Timofejevs, lai 1.p, 2.p. (IP “Programmēšana”) un 2.e (IP “Datorsistēmas”) kursu audzēkņi piedalītos seminārnodrabībā “Izzini savu profesiju“.

 

Nodarbības mērķis: iepazīt programmētāja un datorsistēmu tehniķa specifiskās prasmes, kas nodrošinātu veiksmīgu integrēšanos darba tirgū; iepazīties ar tehnoloģiskajiem jaunumiem – 3D printeri, robotiku.

 

Pasākums notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/1/001 ietvaros

Īssaite: