Uzņemšana 2022./2023. mācību gadam!

Jauno izglītojamo uzņemšana 2022./ 2023.mācību gadam Saldus tehnikumā sāksies 2022.gada 13.jūnijā.

Dokumentus būs iespēja iesniegt:

Personas  mācībām  Tehnikumā  ar  mācību  laiku  4  gadi,  atbilstoši  Izglītības  un zinātnes ministrijas apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu visos mācību priekšmetos un vērtējot sasniegumus mācību priekšmetos pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts”: latviešu valoda, svešvaloda un matemātika.

Saldus tehnikums 2022./2023.m.g. uzņems izglītojamos šādās izglītības programmās:

Uzņemšana notiks līdz 2022.gada 19.augustam, no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 9:00-17:00, piektdienās plkst. 9:00-15:00.

Papildus informācija pa telefonu 22 320 309 vai e-pastu:

Īssaite: