Studēt ir aizraujoši!

Šodien- 30.janvārī savā skolā – Saldus tehnikumā ciemojās absolvents Rūdis Novicāns, kurš izglītību turpina Latvijas Lauksaimniecības universitātē ar Vītolu fonda stipendijas atbalstu. Rūdis 3.un 4.kursa jauniešiem pastāstīja kā var pieteikties Vītolu fonda stipendijai, dalījās pieredzē par studiju pieredzi un iespējām kā saturīgi pavadīt brīvo laiku un nokļūšanu starptautiskajās praksēs.

Īssaite: