Tehnikumā norisinās diskusija “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā”

2019. gada 29. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija Saldus tehnikumā organizēja Kurzemes reģiona diskusiju “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā”, lai kopīgi diskutētu par pieaugušo izglītības attīstības iespējām.

Pasākumā ziņoja par pieaugušo izglītības aktualitātēm, neformālās izglītības kvalitātes nosacījumiem un EPALE platformas lietošanu.

Īssaite: