IT izpētes diena

Piektdien, 2. novembrī, plkst. 08:00 PIKC Saldus tehnikuma konferenču zālē notiks tikšanās ar pašizaugsmes treneri Āri Birzi. Tiek aicināti 1., 2., 3.P, 1.KT, 3., 4.E kursi.

Pasākums notiek Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Īssaite: