Kursi “Ugunsdrošības pasākumi uzņēmumos”

Saldus tehnikums aicina ikvienu interesentu pievienoties kursiem “Ugunsdrošības pasākumi uzņēmumos”, 21. februārī no plkst. 10:00 – 15:00, Kalnsētas ielā 24.

Kursa saturs:

1. Ugunsdrošības audits uzņēmumā.

  • Objektu ugunsdrošības pārbaudes, ar mērķi noteikt objekta atbilstību ugunsdrošības prasībām
  • Pasākumu plānu, rekomendāciju sagatavošana Ugunsdrošības noteikumu izpildei

 

2. Ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde.

  • Objektu ugunsdrošības instrukciju izstrāde
  • Objektu evakuācijas plānu un teritoriju plānu izstrāde un izgatavošana

3.Instruktāžas un apmācība.

  • Darbinieku instruēšana ugunsdrošībā klātienē vai attālināti (ZOOM, MSTeam). Ugunsdzēsības līdzekļu lietošanas (dzēšana) praktiskās mācības.
  • Evakuācijas mācības, praktiskās nodarbības rīcībai ārkārtas situācijās
  • Apmācība ugunsdrošībā 20 stundu un 160 stundu apjomā atbilstoši licencētām un akreditētām programmām

 

Lai pievienotos kursiem, nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās šeit: https://forms.gle/ckVTqysaRbtuJJaP8

 

Papildus informācija pa tel.22544135  e-pasts:

 

Kursi uzņēmumiem "Ugunsdrošības pasākumi uzņēmumos"

Īssaite: