Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem

 

Saldus tehnikums, ar Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto finansējumu, 2020.gada 6., 13. un 20. novembrī organizē bezmaksas pedagogu profesionālās pilnveides 3 kursu ciklus 12h stundu apjomā:

 “Profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu sadarbība kompetenču pieejas īstenošanā”

 

Norises laiks: 2020. gada 6., 13. un 20. novembris.

Kursu norise: attālināti ZOOM platformā

Dalībnieki: profesionālās un vispārējās vidējās izglītības pedagogi, izglītības darba metodiķi.

Dalība: bez maksas

Semināru vada: Sociālo Interešu Institūts. Lektore: psih. Inga.Dreimane. www.sii.lv

 

Lūgums būt aktīviem un pieteikties kursiem – īpaši pedagogiem, kuriem ir nepieciešamas obligāto kursu apmeklējuma 36h.

 

Elektroniskās pieteikumu anketas:

“Caurviju prasmes profesionālo izglītības iestāžu mācību satura īstenošanā” (12h)
Kursu norises datums: 6.11.2020. Reģistrācija līdz 4.11.2020.
Pieteikuma anketa reģistrācijai kursiem: https://forms.gle/cj88UeKQRdqFB3uFA

 

“Caurviju prasmes profesionālo izglītības iestāžu mācību satura īstenošanā –starppriekšmetu sadarbība” (12h)
Kursu norises datums: 13.11.2020. Reģistrācija līdz 11.11.2020.
Pieteikuma anketa reģistrācijai kursiem: https://forms.gle/X11yQeAaEje7AMcs6

 

“Caurviju prasmes profesionālo izglītības iestāžu mācību satura īstenošanā – pašvadīta mācīšanās” (12h)
Kursu norises datums: 20.11.2020. Reģistrācija līdz 19.11.2020.
Pieteikuma anketa reģistrācijai kursiem: https://forms.gle/xTXDvYmRWpF9BG8i8

 

Ar papildus jautājumiem, lūgums griezties pie Kristīnes Lieldaudzietes, tel. 26 377 580.

 

Īssaite: