Atpakaļ skolā! Skaistais septembris ir klāt!

Kādā pētījumā ir noskaidrots, ka septembri uzskata par sinonīmu frāzei “atpakaļ dzīvē”. Precīzi un trāpīgi vārdi. Cilvēki meklē iedvesmu, kas palīdzētu atgriezties realitātē pēc vasaras piedzīvojumiem. Sāksies 2020./2021. mācību gada stāsts Saldus tehnikuma audzēkņiem, pedagogiem, vecākiem, darbiniekiem. Esam kļuvuši skaitliski lielāki-šogad ir vairāk nekā 700 audzēkņu! Rekords? Jā! Rekords, kurš runā pats par sevi-atbildība, kvalitāte, kompetence, attieksme, drošība, sadarbība, saticība, atklātība. Nosauktās vērtības ir arī šī mācību gada kompetenču pieejas balstītā mācību procesa sastāvdaļa. Mēs nešaubāmies par rezultatīvu mācību procesu, jo profesionālajā izglītībā arī caurviju prasmes, patiesībā, ir realizējamas ātrāk. Kā plānot peļņu, dibināt savu uzņēmumu, veidot saskarsmes un attiecību kultūru, pašregulācijas prasmes, būt atbildīgam par savu izaugsmi, emocijām- to iegūs jaunieši mācību procesa laikā, uzņēmumos pie darba devējiem, sēžot skolas solos apgūstot teoriju, praksēs, interešu izglītības nodarbībās, sarunās ar pedagogiem, piemērām, filmu vakaros vai ekskursijās.

Dienesta viesnīca ir vēl pavisam cits stāsts ― disciplīna, jauka vide, skaists parks pa logu vienalga kurā gadalaikā un rūpes par katru audzēkni.

Šajos svētkos īpašs sveiciens vecākiem un vissirsnīgākie novēlējumi visām ģimenēm un audžuģimenēm, vecvecākiem, bijušajiem mūsu absolventiem, visiem skolotājiem un sadarbības partneriem!
Mēs centīsimies no visas sirds, lai nepieviltu jūsu cerības. Lai visiem kopā izdodas augt!

Cieņā,
Saldus tehnikuma direktore
Iveta Bērziņa

Saldus tehnikuma direktore Iveta Bērziņa kopā ar izglītojamajiem 2019./2020. mācību gada sākumā. Foto: Rihards Mhitarjans
Īssaite: