Kursi ugunsdrošībā un aizsardzībā

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība
Izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms: 160h
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 

 Mērķauditorija

  • Iestāžu, organizāciju darbinieki, kuri vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā.
  • Iestāžu, organizāciju darbinieki, kuri iestādē vai uzņēmumā ir nozīmēti kā atbildīgie ugunsdrošībā.

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes,  kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi, kā arī veidot šo personu profesionālās kompetences, lai tās spētu organizēt nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā (turpmāk – objekts), kā arī priekšstata līmenī iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.

Programmas saturs:

    1. Ugunsdrošība.
    2. Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas un ugunsdzēsības līdzekļi.
    3. Ugunsgrēku dzēšana.
    4. Prakse objektā.

 

Programma sastāv no – teorētiskās daļas ar praktiskiem piemēriem, patstāvīgiem darbiem, prakses un noslēdzas ar eksāmenu.

Norises vieta: tiešsaistē platformā ZOOM

 

Papildus informācija pa tālruni 27761676 vai

Pieteikšanās: https://ej.uz/STugunsdrosiba

Īssaite: