Viesojās SIA ” Laboratorium Ekspertu skola”

26.02.2018. pie mums viesojās SIA ” Laboratorium Ekspertu skola” apmācību programmu un darbnīcu autors, nodarbību vadītājs, pasākumu programmu vadītājs Mārtiņš Gulbis, lai tiktos ar IP “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 1.g-1, 1.g-2 un 2.g kursu audzēkņiem ar mērķi radīt izpratni par dabaszinību nepieciešamību dzīvē un profesijā; iepazīstināt audzēkņus ar profesijām, kuras īpaši saistītas ar dabaszinātnēm, kā arī parādīt dabaszinību nozīmi apgūstamajā profesijā.

 

Programmas vadītājs rādīja eksperimentus, pēc iespējas vairāk iesaistot audzēkņus to veikšanā.

 

Nodarbību laikā tika veikti šādi eksperimenti:

1) ķīmijas jomas profesijas (būvniecības uzņēmuma materiālu testēšanas laboratorija – celtniecības putas; farmācijas zāļu izstrādes un testēšanas laboratorija – sausais ledus; pārtikas kvalitātes laboratorija – Landolta reakcija; filmu industrijas specefektu laboratorija – šķidrais slāpeklis, sausais ledus; salūta testēšanas laboratorija – fosfora lampa, metāla skaidiņu dedzināšana)

2) fizikas jomas profesijas (jaunu izgudrotu materiālu pielietošana – absorbenti, kosmosa materiālu izpētes laboratorija – nitinols, šķidrais slāpeklis, elektroierīču testēšanas laboratorija – elektrības indukcijas ierīces)

Audzēkņi diskutēja par to, kā zināšanas par dabaszinātnēm noderēs ugunsdzēsēja-glābēja ikdienas darbā, analizēja praktiskus piemērus no profesijas ikdienas.

 

Audzēkņi iepazina dažādus ķīmijas un fizikas aspektus, iepazina arī citas dažādas profesijas, kurās izmanto ķīmiju un fiziku, kur var iegūt atbilstošu izglītību un īstenot savas prasmes pēc tās iegūšanas.

 

Pasākums notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/1/001 ietvaros.

Īssaite: