Tehnikumā viesojas SWEDBANK pārstāve ar lekciju “Profesiju nākotne”

2019. gada 26. novembrī Saldus tehnikumā viesojās SWEDBANK Latvija pārstāve, lektore Adriāna Kalniņa ar lekciju “Profesiju nākotne”. Daudzas profesijas, kas bija aktuālas pagātnē, vairs neeksistē. Daļa profesiju ir izzušanas procesā. Vēl daļai profesiju mainās saturs, tostarp, tiek ieviestas arī pavisam jaunas profesijas. Lekcijā tika apspriests arī jautājums – kuras profesijas un cik lielā mērā ir iespējams “robotizēt”. Pasākumā piedalījās 2.P un 2.KT kursi, kuri grupās diskutēja par to, kādas prasmes būs vajadzīgas nākotnes darba tirgū un kas palīdz šīs prasmes attīstīt, sasaistot to ar savu nākotni.

Īssaite: