Sadarbība ar Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrību

Latvijas Būvniecības nozares  arodbiedrības priekšsēdētāja Ievas Greteres, viesojoties Saldus tehnikumā 23. novembrī,  atjaunoja  sadarbības līgumu ar Saldus tehnikumu, kas paredz  atbalstu  izglītības satura jautājumos,  jaunu programmu izstrādē būvnieku profesionālajās kvalifikācijās sākotnējā profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā un  skolai svarīgu stratēģisku jautājumu risināšanā.

Skolas profesionālo mācību priekšmetu pedagogi atbalsta aicinājumu sadarbībā ar nozares pārstāvjiem jaunu profesionālo  kvalifikāciju izglītības programmu izstrādē.

Skolā vienlaicīgi notika topošo būvnieku  ieinteresēta tikšanās ar  LBNA Jauniešu padomes „Pilons“ pārstāvjiem Paulu un Matiju.

Tikšanās laikā notika sarunas par abu organizāciju kopīgo mērķu īstenošanas pasākumiem.

Īssaite: