Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītotāju tikšanās Saldus tehnikumā

23. novembrī, jau otro reizi, Saldus tehnikumā notika Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītotāju sanāksme. Tikšanos  organizē Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte Dr.paed. Ingrīda Muraškovska.

Pasākumā tika aktualizēta informācija par pieaugušo izglītības piedāvājumu Kurzemes reģionā.  Pieredzē dalījās LLU Mūžizglītības centra speciāliste Antra Bērziņa, kura informēja par iedzīvotāju iespēju piedalīties Zemkopības ministrijas īstenotā projektā lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības nozarēs. Mācību maksu daļēji vai 100% sedz no projekta līdzekļiem.

Dr.paed. Ingrīda Muraškovska iepazīstināja dalībniekus no Aizputes, Grobiņas, Saldus, Skrundas, Venspils pašvaldībām  ar savu pieredzi, piedaloties ERASMUS+  projektā.

Īssaite: