Izglītojamo pašpārvaldes dalība JSPA iniciatīvā “Kontakts”

No 26.-28.martam Saldus tehnikums izglītojamo pašpārvalde piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) iniciatīvas “Kontakts” apmācībās Aizputē.
🔹 Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiek stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot prasmes novērst mobingu un veidot skolas vidi atbalstošu un cieņpilnu.
🔹 Izglītojamo pašpārvaldes komandu pārstāv Roberts Ķesberis, Amanda Kņūta, Samanta Krūmiņa.
Īssaite: