14. novembra pirmssvētku pasākums

14. novembrī pirmssvētku noskaņās, patriotiskās dziesmās un krāsās Saldus tehnikumā notika pasākums, kurā tika teikti daudzi paldies vārdi bijušajiem un esošajiem pedagogiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, skolēnu pašpārvaldei, interešu izglītības vadītājiem, piešķirtas nominācijas. Sveikt Saldus tehnikumu svētkos bija ieradies Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Silenieks. Īpaši tika atzīmēti skolotāja A. Puncuļa un 4. kursa audzēkņa D. Slugoviča sasniegumi un panākumi Latvijas un Eiropas Euroskills 2018 jauno profesionāļu konkursā. Abi ieguva nomināciju „Saldus tehnikuma vārda nesējs”. Par labāko sadarbības partneri tika atzīta Aizsardzības ministrija, gada skolotāja titulu ieguva skolotājs R. Mhitarjans, M. Laubergs un I. Lazdāne, labākais gada darbinieks O. Andersone, bet skolēnu pašpārvalde priecājās par nomināciju – Skolēnu pašpārvaldes panākumi-karjeras pasākumi. Saldus tehnikums lepojas ar labiem darbiem, panākumiem daudzās jomās, jo sasniegumu pamatā ir visu kopīgs darbs, Saldus tehnikuma Konventa, Saldus novada pašvaldības, sadarbības partneru un darba devēju atbalsts.

Īssaite: