Karjeras nedēļa: Accenture konference

Accenture konference 29.10.2020 plkst. 11:00, mērķauditorija: 7.-12.klasei

Tēmas:
Plusi un mīnusi IT nozarē.
IT ir domāta gan sievietēm, gan vīriešiem.
Accenture- Bootkampi un apmācības jaunajiem darbiniekiem.
Netfliks un Haosa pērtiķis”- interesanti piemēri no IT darba.

Saite uz konferenci (Microsoft Teams platformā):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUwYzJmNWQtNDQxNi00ZWU5LWI0OGYtOGMyZTczOGNjNzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0793d39-0939-496d-b129-198edd916feb%22%2c%22Oid%22%3a%227b5095cf-fda3-4574-b3b0-694f5c12648f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Īssaite: