LTRK Kurzemes biznesa kluba pasākums Saldus tehnikumā

Kad: 04. oktobris
Kur: “Saldus tehnikums”, (Kalnsētas iela 24, Saldus)
LTRK Kurzemes biznesa kluba pasākums.
Cikos: 14:00 -17:00
“Profesionālās izglītības kvalitāte un tās ietekme uz uzņēmējdarbību” ir tēma, kas šobrīd ir svarīgā vietā Latvijas izglītības un ekonomikas kopainā. Tā iezīmējās ar konkrētām problēmām un iespējām, kas ietekmē mūsu sabiedrību, uzņēmējus un jauniešus.
Dotajā brīdī dzīvojam laikmetā, kurā ekonomika un tehnoloģijas strauji mainās. Digitālā transformācija un jaunu tehnoloģiju ieviešana rada jaunas iespējas, bet arī jaunas prasības darba tirgū. Tādējādi viens no lielākajiem izaicinājumiem ir sagatavot darba spēku, kas ir gatavs un spēj pielāgoties šiem pārmaiņu tempam.
Profesionālā izglītība ir atslēgas sastāvdaļa, kas varētu risināt šo problēmu. Tomēr tāpat kā jebkura sistēma, arī profesionālā izglītība saskaras ar saviem izaicinājumiem. Viens no tiem ir nepieciešamība pielāgot izglītības saturu un metodes, lai tie atbilstu pašreizējām un nākotnes darba prasībām. Šis process prasa ciešu sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, kuri ir galvenie darba devēji.
Turklāt mums, sabiedrībai, ir jāpārliecina jaunieši, ka profesionālā izglītība var būt vienlīdz prestiža un izdevīga kā akadēmiskā izglītība. Ir jāpiedāvā informācija un iespējas, kas padarītu profesionālo izglītību par pievilcīgu ceļu uz stabilu un veiksmīgu karjeru.
PROGRAMMA
🔵14.00 – 14.30 Ierašanās, tīklošana (kafija, uzkodas)
🔵14:30 – 14:35 LTRK Kurzemes reģiona vadītājs Ralfs Minkevičs
🔵14:35 – 14:45 LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš
🔵14:45 – 14:55 “Saldus tehnikuma loma jauniešu karjeras attīstībā un nodarbinātības veicināšanā” – Saldus tehnikuma direktore – Iveta Bērziņa
🔵14:55 – 15:10 “Valsts politikas nostādnes attiecībā uz profesionālo izglītību un tās lomu ekonomiskajā attīstībā” – Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore – Rūta Gintaute – Marihina
🔵15:10 – 15:25 “Profesionālās izglītības attīstība un sadarbība Kurzemes reģionā” – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors – Didzis Poreiters
🔵15:25 – 15:50 “Darba vidē balstītu mācību ilgtspēja Latvijā – secinājumi un izaicinājumi” – Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve – Elīna Vējiņa
🔵15:50 – 16:00 “Profesijai atbilstošas prasmes un ThermoWhite -nākotnes profesionālās izglītības sasaiste ar tehnoloģijām” – SIA “Thermowhite Baltic” pārdošanas projektu vadītājs – Gundars Starovoitovs
🔵16:00-17:00 Paneļdiskusija
“Profesionālās izglītības nākotnes vīzija un regulējumi”
Moderē: LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš
LTRK Kurzemes biznesa kluba pasākums.
Īssaite: