Sadarbība ir attīstība

Šodien, 26. maijā, Saldus tehnikumā tika parakstīts sadarbības līgums ar Valsts policijas koledžu.
Noslēgtā sadarbība veicinās jauniešu informētību par profesionālās sagatavotības prasībām dienestā Valsts policija, policistu darba pienākumu specifiku, kā arī motivēs tehnikuma audzēkņus tālākai izglītības ieguvei Valsts policijas koledžā. Vienlaikus sadarbības mērķis ir arī veicināt sportisku un veselīgu dzīvesveidu, lai piesaistītu fiziski attīstītus un erudītus jauniešus mācībām VPK un dienestam Valsts policijā.
Būtiski apzināties, ka stratēģiski svarīgu mērķu sasniegšana iespējama tikai tad, ja sadarbības partneriem ir vienots redzējums par attīstību. Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko jau šī gada 1. martā bija viesojies Saldus tehnikumā, lai uzsāktu vēl kvalitatīvāku valsts iekšējās drošības stiprināšanu tieši kiberdrošības jomā.
Īssaite: