Starppriekšmetu projekts “Svinēsim svētkus latviski”

15. novembrī Saldus Tehnikumā norisinājās starppriekšmetu projekta “Svinēsim svētkus latviski” noslēgums.
Izglītojamie projekta ietvaros gatavoja veselīgus ēdienus no pelēkajiem zirņiem pēc dotas vai paša izstrādātas receptes, izmantojot dažādas pagatavošanas tehnoloģijas, mācījās izvēlēties traukus dažādām ēdienreizēm, uzklāt galdu, noformēt to, pareizi pasniegt ēdienus, gatavot galda dekorus.
Katra komanda prezentēja savu sniegumu, pārrunāja kādas ēdienu receptes var būt noderīgas gan ikdienas, gan svētku galda klājumā.
Paldies izglītojamajiem un viņu pedagogiem par brīnišķīgu komandas darbu!
Projektā piedalījās Saldus tehnikuma IP “Viesnīcu pakalpojumi” – 2c., 3c., 4c kurss un IP “Ēdināšanas pakalpojumi ” – 2k., 3k kursu izglītojamie.
Īssaite: