Pateicība jauniešiem

2020./2021. mācību gada semestris ir noslēdzies ar panākumiem! 143 audzēkņu mācību sasniegumi ir labā un augstā līmenī. Katrs saņems direktores pateicības par ieguldīto darbu, centību, labiem un teicamiem rezultātiem. Paldies audzēkņiem, pedagogiem un, protams, vecākiem par motivāciju un atbalstu. Lai mums kopā izdodas!

Īssaite: