24.augustā Pirmo kursu audzēkņu vecāku sapulce

Aicinām pirmo kursu audzēkņu vecākus uz sapulci 24.augustā tiešsaistē, Zoom platformā.

Informāciju par sapulces laiku un pieslēgšanās saiti saņemsiet e-klases pastā.

Uz tikšanos!

Īssaite: