Lekcija “Karjera mūža garumā”

20.02.2018. skolā viesojās personīgās izaugsmes treneris Ulvis Kravalis, kurš divās interaktīvās lekcijās “Karjera mūža garumā” aicināja 1.c/p, 2.e un 2.d un 3.c kursu jauniešus domāt par sevis izzināšanu, par to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, kā plānot savu attīstību un tālākizglītību pēc tehnikuma absolvēšanas.

Pasākums notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/1/001 ietvaros.

 

Īssaite: