KURSI UGUNSDROŠĪBĀ UN AIZSARDZĪBĀ

Saldus tehnikums organizē pilnveides izglītības programmu UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA

Mērķauditorija:
  Personas, kuras vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā.
•  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie ugunsdrošībā.

Kursa tēmas:

  • Ugunsdrošība.
  • Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas un ugunsdzēsības līdzekļi.
  • Ugunsgrēku dzēšana.
  • Prakse savā izvēlētajā objektā.

– Teorētiskā apmācība Zoom platformā.

– Papildus informācija pa tālruni 27761676

-Pieteikšanās https://ej.uz/STugunsdrosiba

-Pieteikšanās līdz 05.10.2022.

-Plānotais mācību uzsākšanas laiks 10.10.2022.

-Kursu ilgums 160 stundas.

Maksa 180 EUR.

Īssaite: