Vai Tu vēl neesi izdomājis, ko darīsi pēc 9.klases?

Nāc mācīties Saldus tehnikumā!
Izvēlies kādu no 12 profesijām, mācies un kļūsti par darba tirgū pieprasītu, kvalificētu speciālistu.
Profesiju piedāvājumu apskati šeit: https://www.saldustehnikums.lv/…/profesionala-videja…/

 

Dokumentus vari iesniegt klātienē Kalnsētas ielā 24, Saldū katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 15:00 vai attālināti.

Personas uzņemšanas Saldus tehnikumā notiek konkursa kārtībā, iesniedzot šādus dokumentus:
– Iesniegumu Saldus tehnikuma direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un kvalifikāciju (Uzņemšanas iesniegums )
– Pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu;
– Sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;
– Medicīnas izziņas oriģinālu (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.026/u))
– Ja attiecināms, iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina personas ar speciālajām vajadzībām, bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot dokumentu oriģinālu;
– Divas fotogrāfijas (3×4 cm)
– Sekmju izrakstu par apgūto programmas daļu un/vai apliecību par konkrētā moduļa apguvi personai, kura izvēlētajā izglītības programmā vēlas turpināt mācības Saldus tehnikumā, pārnākot no citas profesionālās izglītības iestādes;
– Piekrišanu personas datu apstrādei (veidlapa )
Personīgi iesniedzot dokumentus, nepieciešams uzrādīt pases vai personas apliecības (eID) kartes oriģinālu.

Papildus informācija pa telefonu 22 320 309 vai e-pastu:

Īssaite: