Veselība — veiksmīgas karjeras pamats

19.06.2018. skolā notika divas lekcijas “Veselība – veiksmīgas karjeras pamats”, kurās audzēkņi no IP “Būvniecība”, IP “Datorsistēmas” un IP “Programmēšana” tikās ar ārstu Gundaru Kukli, lai uzzinātu un noskaidrotu, izprastu, kā veselīgs dzīvesveids ietekmē veiksmīgu turpmākās karjeras veidošanu.

Viņiem saprotamā veidā pārrunājot gan veselīga dzīvesveida, gan ar dzimumattīstību saistītus jautājumus. Sevišķa uzmanība tika pievērsta puišu izglītošanai, viņu domāšanas un uzvedības īpatnībām skolas gados, lai viņi izaugtu vīrišķīgi, būtu prasmīgi savā turpmākajā karjerā.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Īssaite: