«No realitātes līdz specefektam»

2020. gada 24. februārī PIKC Saldus tehnikumā, Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tika organizēta meistarklase, kurā izglītojamie tika iepazīstināti ar grima metodi, ko parasti pielieto izklaides industrijā, teātros, kino, fotosesijās un dažādos pasākumos.

Specefektu metode pilnveidoja izglītojamo profesionālās prasmes, tika apgūtas iemaņas, kuras nepieciešamas veiksmīgas karjeras veidošanai savā izvēlētajā profesionālajā jomā.

Meistarklases vadītāja dalījās pieredzē par to, kā izvirzīt savus mērķus un sasniegt tos, kā plānot savu attīstību un tālāko izglītību pēc tehnikuma absolvēšanas, saistībā ar kino, teātra un izklaides industrijā pielietojamu grima tehniku. Tika apzināti dažādi grima uzklāšanas veidi, uzklausīti labās prakses piemēri, sniegts ieskats kino industrijas jomas grima specializācijā.

Pasākumā piedalījās PIKC Saldus tehnikuma IP “Frizieri-stilisti” 1. kursu audzēkņi.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Ritma Ošeniece

Īssaite: